söndag, juni 25, 2006

sverigje vann övrer tyskcland

grattis sverigje

vidrare till kvartsfinal mot argentina eftrer en sagolikc vändening i åttiosjundre minuten med mål av både den ena okcså andre anfallraren okcså blev det förlängngning okcså då var det upp okcså nikca sokcerdrikca okcså straffsparkcar vilkcen dramaturgidramatik inte ens shakespeare skullre kunna

okcså det var dom här minutrerna sekundrerna när allting stod stilla isaksson i målet mirosalve klose som skullre sänkra regalskeppret wasa med tyskclands sista straff

det är nu det ska avgöras om klose missrar då vinnrer vi om han sättrer den då kan det vara kört uj uj

här laddrar han den tyskca kanonen
här skjutrer han av den tyskca kanonen: kabooom

okcså isaksson kastrar sej det är som om han flygrer han lyftrer leviterar han är som en övermenniska han är sverigjes målvakct han tar den han tar den han räddrar han räddrar herregud i himmelen nyp mej i

fopåll är större än verkceligheten det säjer jag nu yo