tisdag, juni 20, 2006

vmstudion tipprar

sverkcer tipprar inte han vet hur det slutrar han ser oförskrämt nöjd ut

abuabu velar mellan oavgjort okcså avgjort

embryo är bombsäkrer men vågrar inte av skrokc säja ett något om något

så alla tipps är hemmeligt hemmeligstämpladre

lykca till det säjer jag nu yo må dom bästa fopållsgalningnrarna vinnra