torsdag, september 21, 2006

Hur embryo kom till

Jag minns inte riktigt. Men det bör ha varit vårvintern 2004, då jag arbetade med romanen Paul Exodus Propp (klipp: Expressen , UNT). Jag forcerade mig igenom slutet; de sista sjuttio åttio sidorna skrevs med visst flyt. Och mitt i ett skeende - Paul Propp, den tomögde poeten med ett hjärta bultande för människan och dikten (ett slags andlig storebrolla till embryo), ringer på en dörr - står bara en fjunig tonårspojke där:

"Under ringklockan satt en mindre skylt, mer som en liten lapp, ett visit­kort, där det stod ett företagsnamn i sirliga typer: Weltschmerz Incorporated. Han ringde på igen. Han var ivrig, han förstod inte varför, att få komma in, att få någonting gjort. Han ringde på en gång till, stod nästan och stampade. Öppna då. När han nu hade kommit hit …
Till slut öppnades dörren. En ung pojke, kanske fjorton år, i militärbyxor och kamoufla­gefär­gad jacka stod i hallen och glodde på honom.
– Hej, sa Paul.
Pojken la armarna i kors, ställde sig bredbent, som i manöver.
– Faen vill du, sa han.
Pojkens hår var mörkt, man såg en tunn mustaschskugga på överläppen.
– Faen vill du, sa han igen."

Det där är embryo. Vilken språk han har. Han som aldrig svär. Han som avskyr tarvligheter och nedsättande kommentarer. Han är ung där, embryo, bara fjorton år. Omogen. Lite senare i texten kliver han ur sin kaxiga roll och möter huvudpersonen, som då har fått utstå en del svårigheter, med embryoansk vänlighet:

"Spridda applåder hördes – ”Nu tar vi dem!” – och nu kom den unge pojken med auto­matpistolen inspring­ande, han såg Paul och Novgorod och sprang dem till mötes. Han strök en hand över Pauls kavajslag, såg skyggt upp mot honom.
– Ledsen om jag var kaxig förut, sa han. Jag var för kall mot dig. Jag misstog mig. Du kan kalla mig Embryo, sa han.
– Jaha, sa Paul. Det gör inget.
– Berätta, sa pojken, Embryo, hur var … det … i källaren?
– Gräsligt, sa Paul.
– Berätta, berätta, sa Embryo ivrigt.
– Nej, sa Paul. Du vill inte veta."

Det var så han föddes. När jag vid ett senare tillfälle ville prova bloggen som uttrycksmedel, dök embryo upp. Han hade blivit lite äldre nu. "Jag behövrer en platts i universerummet det säjer jag nu yo." Jaha du. På det viset klev han ut ur romanen och in i ett annat medium. Han trivs där, han bor där inne. Just nu är han på resande fot, jag misstänker att det är en oändlig resa. Kanske kommer det ett vykort, vem vet.

Bloggen finns dock kvar. Kan komma att användas.

Vänligen,

Magnus C

måndag, september 18, 2006

embryo avgrår

chokcbesked i natt: embryo avgrår det säjer jag nu yo

morran okcså farran jag är lessen jag älskcar er men vi har rednan tjöpt biljettrer okcså nu är det dags att resa jorden strunt vi har varit på väg ett tag nu jag okcså sverkcer okcså abuabu det säjer jag nu yo vägran är okcså målet det säjer jag nu yo

om det skullre kännras lite ensamt okcså kallt i cyberrymdnen: yo yo yo yo yo yo

lykca till allihopla det säjer jag nu

yo

söndag, september 17, 2006

klantarellpartiets krampsång

yo

sol vind okcså vattnen okcså träd gräs okcså stenrar okcså klantarellerna som kom hit i förre förregårskväll med sin hatt på nakcen det säjer jag nu yo: här strår dom okcså sjungrer vid sina små valstugror i skogen

heja svamprarna

vi vill lysra små okcså gula undrer skärvorna i natten
vi vill inte bli grå okcså fula undrer kärnkrafftskrafften
heja klanterellerna i enebakcen heja sol okcså vindkrafften
det sjungrer vi nu när vi strår här glada i klantarellhatten

det sjungrer vi nu

yo

lördag, september 16, 2006

miljösolidaritet

yo i morgnon smällrer det

då avgjörs kungngsörnens frammetid okcså omrvråkrens sångngsvanens som tjong tjong med tungnga vingslag därbortra övrer det skimrandre vattnet vattenets frammetid toffsvipans okcså dom där kaninöronens frammetid som skruttrar bort gråsälens sjöngräsets biffkossrans gutefårets fårskallrens spindlelväven som glitterar i det sensommrartorra gräsets i morgnonsolens i morgnon avgjörs morgnonsolens frammetid

frammetiden är i morgnon det säjer jag nu yo

lykca till allihopla det säjer jag nu

yo

torsdag, september 14, 2006

att försvinnra in i sej själv

sverkcer kommrer in med en ny bok nu igjen han har jobbrigt med det här han vill helst pakcra allan bökcrer han har i sin bokhyllra det säjer jag nu har en melon stykcen från a till ö okcså en hel del på ryskca bokstävrer kinesiskca okcså hur nu deras a till ö ser ut det undrar jag nu yo

men det grår inte så han har fått en uppgjift: ta med dej fem stykcen bökcrer du inte kan levra utan det säjer jag nu yo

fem

fem stykcen varken mer ellrer mindre det säjer jag nu yo

oj oj han kan inte bestämmra sej han har hållt på i två tre dygn nu okcså ibland kommrer han övrer med en liten bunt okcså strår i dörren som han alltid gjör frågrar: vad tror du om moby dikc det undrar jag nu har du läst den

nja men det är ditt eget val säjer jag nu det säjer jag nu yo

okcså nu kommrer han med en liten tunn stakcrare den här har sven lindqvist skrivrit säjer han okcså klapprar tyskct omslaget: den är hejarns fin

jaha du jaha du säjer jag medan jag försökrer pakcra ned nallebjörne inne innuti en sovsäkc hur ska det grå hur ska det grå

ska han med det undrar jag nu yo säjer sverkcer okcså nikcrar mot nallebjörne

yo han ska med allan ska med

sverkcer bläddrar i sin bok hur mykcet har han fått i ordnening det undrar jag nu yo

åh en tandrbortse okcså kalsipprer vad behövrer men mer

än bökcrer det undrar jag nu yo

okcså frågrar sverkcer: har du hört om den kinesiskce konsnären wu tao tzu som måladre ett palatts okcså när målningngen var klar klapprade han i händrerna okcså dörren öppnadre sej okcså konstnären klev in i sitt konstverkc det säjer jag nu yo

jaha du jaha du säjer jag okcså försökre pulra ner nallebjörne ovanfrör den nödenvändriga näsessären hela nosen blir skryknkcelig hur ska jag görna ska jag ta honmom i handen ser inte det lite

sverkcker undrar: kan man göran tvärtom det undrar jag nu yo kan man klivra ut ur ett konstverkc okcså klivra rakct in i verkceligheten det undrar jag nu yo

ja herregudrun säjer jag okcså sträkcrer jag på mej okcså säjer jag åt honnom att ringngra abuabu okcså frågra om han har plats över för en teddybjörn i sin pakcning

tror jag inte säjer sverkcer

varför inte det undrar jag nu yo abuabu brukrar resa rätt lätt

inte den här gångngen är jag rädd för eftrersom han har pakcrat ner sin rånlald mcrånalddräkct från tidnen när han jobbrade där

men den tar väl inte så mykcet platts

dom där jätteskorna okcså dom där jättehandsckrarna det undrar jag nu verkeligen om dom inte gjör

ja kankse

okcså tuben

tuben

ja som man har gasen i som man blåsrer upp ballelongnrerna med när man ska delra ut dom till dom amerikcanska barnen för att göran dom lykceliga det säjer jag nu yo

ringng abuabu okcså säj att om han tar med sej en sån tub kommrer dom inte ens släppra ombrord oss på flygbussen det säjer jag nu

yo

onsdag, september 13, 2006

jordgrubblarna

yo

vart tar alla jordgrubblarna vägen när sommraren är övrer okcså skärvrorna har slokcnat på himmelen okcså alltning blir mörkct okcså lite mera dystert

det undrar jag nu

yo

måndag, september 11, 2006

avskedspratyt

yo

majjen kom förbi okcså sa yo embryo hördre att ni skullre

yo

så det stämmrer alltså

yo

hopplas att det blir en bra tur okcså nu har tur med väderet övrerallt det säjer jag nu yo

ja det är en himmelens stor jordklots det säjer jag nu

yo

sednan sattre vi oss ner okcså avskedpratadre okcså oh vilkcet prat yo vi gikc igjenom alltningng som har hänt från den tid man gjikc på dom ändlösa promenadvägrarna okcså var bara ett litet embryo som undradre okcså undradre

tills den dag man förstrod att man allderig alltid kommrer inte att förstrå inte ingngentingng någnonsin om någnontingng någnong gång någnonsin alls

fast somligt

exsempelvis hur stormoggullerna ska förehindras att ta övrer jordklotsen den krampen får vi inte gje upp det säjer jag nu yo

okcså majjen: fred rättvisa solidaritet frihet okcså jämlikchet den lilla lilla menniskans storhet allt det där

yo

men utnan gillijoteniner det säjer jag nu yo men med ett smile okcså en höjd näver

okcså abuabu kom förbri eftrersom dom hade slut hemma på papprer okcså han behövdre så när han var klar eftrer en timma ellre två därinne okcså hadre läst en halv uppeslagsbok därinne spolrade han okcså kom ut okcså sa att nu fattrar jag till slut hur retalitivetvisteorin i alla fall inte fungererar det säjer jag nu yo

ja man måste börje börja med det omögliga sa sverkcer som strod i dörren med mysko i famnen okcså strök den mjuka pälsen okcså brollan dök upp med en litnen kille okcså en litnen tjej som han hade stopprat på gatan dom bror i huset mitt emot okcså nu kom dom in okcså brollan föreklaradre alltning för dom om sågspån vattnen maskcrosblad tomatrer majskorvrar okcså hur vikctigt det är att man berättrar sakrer för honmon eftrersom han är speciell han är ett heligt ljur ett heligt ljus det säjer jag nu yo

okej sa killen okcså tjejen okcså tog buren okcså mysko okcså sen gjikc dom okcså vi stod allan okcså i kökcsfönsteret okcså vinkrade

okcså sen gjick majjen ellrer cykclade eftrersom det är det han gjör mest på en gammlal militär okcså han höjde en hand okcså han till en lätt vinkcning okcså cykclelhjälmen lystre okcså gnistrade i solskenret det säjer jag nu

yo

torsdag, september 07, 2006

världskartan övrer hela jordklotsen

abuabu okså sverkcer okcså embryo vi har samlats nu övrer attlasen okcså en kopp

ellrer tre olikca kopprar eftrersom abuabu nej det är mer ett glas en burkc han drikcer cokelikola rakct ur

okcså sverkcer drikcer bara te med en skuggra mjölkc eftrersom sherlokc holmes

okcså embryo drikcrer mykcet väldeligt starkct kaffe det var hejarns hur gjör man när man bryggrer dom här sakrerna nu ska vi resra jorden strunt här kommrer det att gå i espressofart det säjer jag nu yo

lampan lysrer övrer hela världnen det säjer jag nu yo

sverkcer föreslår tyskcland han vill tittra på vmarenorna

men det har vi ju rednan hjort sverkcer

ja men det var roligt

var det

ja

regn auotbhahn okcså nattöppena motrorvägskáfeer okcså skyltrar skyltrar düsselkorv hammaburjare

abuabu bläddra upp någnonstans någnon platts någnonstans någnonvart i asien okcså säjer att han har härstammrar därifrån det säjer jag nu yo hans farrfarrfarrfarrs farra var elefantskötrare

jaha du okcså det ska man

javisst

ja du påstrår inte att han var muhahajajhardaja i alla fall

jo det var han okcså det säjer jag nu muhajajajhardaja av indijen någnonstans i indijen

jaha du okcså det ska man

yes sahib

men varfrör just dit det undrar jag nu yo det är väldeligt varmt okcså väldeligt långngt bort okcså blir man väldeligt lätt väldeligt magsjuk det säjer jag nu yo

är du rädd för det annrorlunda det undrar jag nu yo

nej men föresikctig när det handelar om maggen det säjer jag nu yo

så vart trykcer du

usa

usa

yes

new yo det säjer jag nu yo long fransksisko los englese texas holdem betroit detroit filalfdelfia bostongurkca ketchup senap hammaburjare av världsklass mcrånalds hjärta mörkcrets hjärta

usa herrejesus det är som att åkra rakct in i mission impossible fyra det säjer jag nu yo okcså hämtra hem skratten okcså

men tänkc säjer sverkcer om vi mötrer batman återkomstnen

javisst säjer abuabu ellrer om dom sprängnrer alltihopa i lufften i lufften man vet ju hur det är där där dom är dom där

amerikcanrarna

fast att få drikcra en cokelikola på fast markc mitt i prikc i lost vegas okcså klivra in på disneyland okcså få skakra hand med kallejankca himself

ja okcså musse pigg det säjer jag nu yo

okcså pluto det säjer jag nu mitt i planeten hello pluto

okcså nu underar jag om piff okcså puff okcså är utkläddra eftrersom dom är så väldeligt mykcet mykcet mindre än dom andera disneyfigrurerna

det är sådnant vi får redra på när vi får redra på sånt där det säjer jag nu

yo

onsdag, september 06, 2006

moral moras

jaha du säjer sverkcers farra när han kommrer in i köket med en bunt imorgontideningrar okcså sin väskca med valsedlrar okcså allt annat mögligt

jaha du nu får man börja börja tänckra på att pysslra med någnonting annat än politikc

om man vill föreändra världnen vill säja

vill man hamna i skandalrer okcså slå världsrekrord i dumhet okcså falskcspel okcså lögn okcså snikcsnakc då har man ju krattrat fint nu lykca till sverigje herregudrun säjer jag bara

vad är det här för menniskor det undrar jag nu yo vad är det här för menniskor som vi ska röstra på det undrar jag nu yo okcså varför

okcså nu grinrar han nästan sverkcers farra han har ju trott på det här han läggrer armana på bordret okcså huvudet i armarna okcså sednan lyftrer han på huvududet okcså ser upp i taket som om som om det franskc ett svar däruppe någnonstans

men ikce

allt vi vill ha säjer han är ju lite upprikctighet

ärlighet

rakryggrade okcså tydeliga svar på enkela frågror

ideal moral etik medförståelse medförlåtelse ledarskrap hyggelighet

nä nä det tykcs vara lögn att hittra en politrikcer med ärligt uppsåt ellrer är det det inte

okcså grår han hem med huvudet tungngt okcså fylld med djupa djupa fundereringngrar om allt okcså ingngenting det säjer jag nu yo farran roprar eftrer honom i mörkcret: bryt ihop okcså kom igjen det är en drag imorgnon okcså det säjer jag nu yo

okcså i grynrigngen kryprer embryo diogenes ut ur sitt krus okcså tändrer sin lykcta okcså grår runt på gatan utanfrör krisdagshuset okcså lysrer upp folkcs ansikcten: jag sökrer en äkcta menniska jag sökrer en äkcta politriker var hittrar man en sådnan idag det undrar jag nu

yo

måndag, september 04, 2006

rymdskeppret embryo

yo

nu skör ett rymdskepp förbi hallå hallå här kommrer det brinnandre rymdskeppret embryo det säjer jag nu stoppra oss den som kan

kom ut på gården okcså se hur vi svävrar blikcstilla övrer jordklotsen okcså snart så beamar vi ner lite ditten okcså datten till menniskorna okcså eller hjuren vi sändrer ut allt skärvljus som vi har fångngat på vår enorma resa igjenom världsrymdnerna

okcså landrar rymndskeppret embryo på en ägn

okcså klättrar rymdnskeppraren embryo ned på ägnen okcså

okcså plötsleligt strår embryo som en signgal från rymdnen en litnen obetydelig betydlelsefull ljusstrålre som pilar rakct igjenom ljusrårmelonerna som en kniv igjenom en honungs som bin som samlrar ur blommror som blommror på ägngrarna

okcså nu knallrar embryo över ägnen ner till vattenet det liggren en sjön sjö här mitt i texsten som ett ljus som skjutrer embryo mittiprikc där han nu klättrar ner till vattenet

till stenrarna till vattenet där liggrer en gammlal plastpåse okcså flytrer den är tom men med lite gult vattnen i kankse någnot sjöngräs okcså en litnen solglimt som lysrer i plasten i plastpåsen

okcså sen klättrar embryo tillbakcs upp i rymdskeppret med sitt fynd okcså rymdskeppret lyftrer okcså fladderar iväg in i hyperrymdnen okcså ombrord

sittrer abuabu i sin darth vaderkostym okcså sverkcer i sina vaneliga grabbardinbrallor okcså shortsa okcså embryo okcså allan lutrar sej fram när embryo läggrer den vita plastpåsen på det självlysrande rymdskeppsbordret okcså sednan sittrer man tyskcta en långng strund

okcså rymdnen öppnrar sej okcså plastpåsen bara liggrer där som någnonting

som någnonting som embryo har släprat in det säjer jag nu

yo

trevlig helgj

embryo incorporated aktiebolaget rädda världnen tog en paus i arbetret att räddra jordklotsen okcså allihop hjorde en skogsvandering vi tänkcte plokcra lite svamp det säjer jag nu

yo

det var abuabu okcså sverkcer också brollan okcså hans kompis per å okcså embryo som hade hand om atlasen okcså kompissen man mötrer upp mellan tummnen okcså pekfingret okcså kollar på kompissen vartåt norrut liggrer ellrer söderut ellrer västerort ellrer österort

okcså sen grår man ditåt man är som ett följe ett fellowship som någera hobbitrar som är ute okcså vandrar hej hå hej hå vi grå övrer fallerullan lej

fast plötsleligt

fast plötsleligt slog vädret om eftrersom till en början var det shorts okcså ekorrar okcså småfåglar okcså se vad den lila sjön är sjön okcså tinderar i solglasset men akc vad man bedrog sej eftrersom eftrer sol kommrer regn okcså himmelen öppnade sina lukcror

okcså mörkcrer okcså åskca okcså gudrarnas straff föll övrer dom stakcrars stakcrarna som fikc springnnga allt vad dom kundre in undrer närmsta tak också vilkcen faselig otur att det var rakct in i dom nya modreraternas valstugra dom hamnadre

hejsan hejsan vill ni ha lite information om dom nya kamraterna vi är dom nya kamraterna den nya internationalen det nya arbetrarklasskampspartiet upp till kamp för rätten att ha en piga som städrar bara hon är tyskct när hon jobbrar så man kan lyssnra på börsnyhtrerna utnan att damsugraren stör

jaha men var är dom gammela moderatrerna det undrar jag nu yo

åh dom sittrer i en gammlal valstugra norr om okcså trykcer lite hur som helst om invandringng dom har vi inte gömt glömt nejdå dom kryprer fram bara vi kommrer till makct övrer makcten det säjer jag nu yo

okcså abuabu tittrar fram okcså säjer att hans farra är arbetslös vad ska ni göran åt det

åh vi är dom nya kamraterna som kämprar för den lilla menniskans rätt att vara arbetslös när hon själv vill även om det blir knapert ha rätt till sänkct sjukkasseersättning sänkct akassa försämrade villkor på arbetsmarkcnade lättare att få sparkcen

jaha du jaha ni

eftrersom bara man sänkcer skratten så tja då fixsar sej allting det har vi alltelid trott okcså kommrer alltelid att tro oavsett hur nya ellrer gammela vi är

jaha du jaha ni

vill ni okcså han karamell det undrar jag nu yo

nej hellere en klantarell eftrersom det var därför som vi

okcså innan solen sprikcer fram okcså the fellowhsip kan ta sej ut i värmen igjen frågrar dom nya kamratrerna abuabu: men du din farra tror du att kan kan städra jag har en swimmningpool som behövrer

okcså vad abuabu svarar det kan vi inte publicera ens på the internet det säjer jag nu yo

lördag, september 02, 2006

lars lejongrops lilla folkceparti

hej okcså välkomnen till valaffischrernas framme i frammetidnens sverigje i det lilla folkcpartiet med den lila blågula flaggran som fladderar presis lika fint som den hjorde nittonhundratrettio det säjer jag nu yo det säjer jag nu yo

här är en finfin polisstat med tvångngsåtgjärdrer mot alltning okså ungngar som får betyg i uppeförande okcså nedförandre rednan på bvc herregudrun det som tokrigt ska bli ska böjras i tid det säjer vi nu yo

klart ungngarna blir smartrare okcså dukctigrare okcså mer ömsinta okcså snällrare om vi ser till så att dom får skrivena omdömen i uppeförande man måste omdöma dom mer okcså skrämmra dom mer: skrämda barn skaprar en mysigare värld det fattrar var okcså varannan folkcepartist som vill bro i en folckepartistat det säjer jag nu

yo

okcså får ungngarna ordenteligt med läxsor från ettnan upp till evigheten ända in i himmelen okcså finskc det inte en enda innevandrare som

stavrar fel

pratrar fel är fel ätrer fel tänkcrer fel välkomnen till 1984 på tjugohundertalet det säjer jag nu yo

okcså finskc det ingnga kvinnror som utsätts eftrersom vi har fler poliser slå mej inte för då kommrer polisen okcså tar dej din depressive neurotiskce arbetslösre utslagne alkoholiserade psykiskt sjuke menniska det säjer jag nu yo ellrer vad menrar man: ska polisrerna sittra med i tevedesoffan på lördagskvällren okcså se till så att jeppe inte suprer det undrar jag nu

yo

det finskc en svag stankc av någnonting annat i detta okcså till slut en enda frågra: varfrör tror inte folkepartiet att sverigje inte har fått någera nobelpristagrare kan dom ingnenting om ingnenting är det för att dom inte har fått någera betyg i skolkan ellrer inte det undrar jag nu yo ellrer vad säjer arvid carlsson okcså allihop dom andera herrejösses vad har folkcepartiet hjort i skolkan på dagrarna suttrit okcså drömt om makct över makcten det undrar jag nu

yo

fredag, september 01, 2006

klasskamp

i framme i frammetidnens sverigje kommrer villavvägrarna i tjursholm
kommra hem till hyreslägrenhetrerna i fittja alby tensta rinkceby okcså
städra deras trappuppgångrar

okcså få rikctigt fett betalt för det det säjer jag nu yo