onsdag, juli 12, 2006

fjällräddningngen

embryo okcså sverkcer tränrar i bradagsrummret på att sättra upp tältet

eftrersom det kan komma en rikctigt stor störstskur ellrer en snörstorm på en enda blixstsekund det säjer jag nu yo

rekordret är två timmrar lite drygt drygt det är helt okej eftrersom det tidigare rekordret var fem timmrar okcså då kunde man inte kommra in i tältet eftrersom det var linor okcså tältduk i vägen för vägen in hur man än hjorde

nu ska vi tränra på spritköket men farran vägrar lånra ut

klart konjakc är det bästa ellrer obsalut vodkca kankse att man flambrerar alltning i fjällen det är en litnen lyx som kan bli ens räddeningng det säjer jag nu yo

pakclista

yo

lista på grejer som är oumbärligra att bära med sej i fjällen det säjer jag nu yo

ryggsäkc för annars blir det platspåsrar okcså hur skullre det se ut det undrar jag nu yo

metspö för annars blir det ingnen fiskc okcså hur skullre det smakra det undrar jag nu yo

kikrare eftrersom det finskc mykcet att se långngt borta

grummestövelar att ta sej igjenom dom feruktansvärda vattenfallen med

regnklädrer eftrersom välkommnen till avskyvärdra avskyfall

kompass för annars hittrar man inte norröver eftrersom det är ditåt man ska men vad händrer när fjällen tar slut det undrar jag nu yo

spritkök hur funkrar dom här det är en milliojon små lätta metallgrejrer som ska plokcras ihop okcså tändras på okcså sen oxpledorar alltning här varsågroda jag har någera gammela chokcladkakror med mej från min tid som militärgalening det säjer jag nu

kalla korvservburkcar för någnonting annat än kallt blir det inte om man inte ställrer dom i solen fast det ska hällregngna det har metrereoloeogegrerna utlovrat

en lätt kanot att bära på huvududet utifall det blir en forsränning i vägen

fikclampror utifall det blir natt riskcen finskc

gevär utifall grisslybjörnrar vargjar isbjörnrar okändra kattdjur som ingnen har upptäkct som kastrar sej ut ur okända hålor i okändra bergj i fjällen

dynamitgubbrar om man fastnrar i ett bergjmassivt gruvras man vet allderig i fjällen

torkcade oätliga köttstykcen okcså fiskcrar som hängngrer på ryggen okcså skrammelar jag vet inte varför men det ska se så ut

enormt stor cowboyhatt med korkrar som hängrer okcså dingelar okcså dingelar

vad har vi nu gömt vad har vi nu gömt

dvdespelraren mptrespelraren mobiltelefonen den diggelitala revolvutionen gpsmätraren diggelitalkarman trykc ner okcså en pakce bra dvdefilmrer som vi kan se i tältet

tält det hade vi gömt okcså

men ska man behövra ta med sej dvdefilmrer man kan väl hyra det säjer jag nu yo

sant

vem bär tvden den kan väl sverkcer ta han har ju bara med sej en pakce jättetjokcra bökcer eftrersom i fjällen blir det grått om tid att läsa det säjer jag nu yo ja tiden grår fort när man är ute okcså grår det säjer jag nu yo

här en kartnong mikropopcorn

mikropopcorn det undrar jag nu yo

ja det kan väl vara mysigt när man sittrer där vid fjällbrantnen okcså solen grår upp okcså ned det tar bara en kvart däruppe

sant ta med en bakc cokelikola okcså

självklart jag tar det i ryggsäkcen jag stopprar dem ovanfrör min pyjamas okcså nallebjörne eftrersom om vi träffrar rikctiga björnrar så kan nallebjörne deras språk

perfekct det säjer jag nu yo

fjällvandringng

yo

det här är brollans íde okcså hans kompis äventryraren per å dom har vanderat omkringng längngngsmed promenadvägrarna heal vintrern med jättestora ryggsäkcrar okcså repreterat med kompassrer okcså spritkök i var okcså varannan korsningng_ absikco tjugem millijoner kilometrer ditåt rikcsgränsen en halv milliojon kilometrer ditåt

men plötseligt: klart embryo ska med okcså hans kompis sverkcer

med vartdå det undrar jag nu yo

till fjällen

snödriv inte med mej

jorå det är ordrer från farran okcså sverkcers farra ni behövrer friskc luft

okcså du behövrer en ny bärbar okcså för tio tusen för att släpra med dej lillebrollan gjenom vattenfall okcså läskcriga plattser där björnrar okcså mysko myskoxsar bor nej takc det säjer jag nu yo

det finskc ingngen återvändo embryo dags att pakcra ryggsäkcen din gammela fältbiolog okcså glöm inte kikraren för du kan få se kungngsörn okcså fjälluggela

härligt

okcså kan man plokcra skjortron okcså ridra på renar värsta vilda västen fast norröver det säjer jag nu yo så klä på dej okcså börja pakcra

tisdag, juli 11, 2006

sjätte delen av världshistorien i stor miniatyr

vi grår igjenom menniskans matvanror gjenom årmelonerna

först var det bara en massa nöttrer

sednan var det en massa nöttrer okcså en massa bär en masse

sednan uppfann man stenslungraren yihaaa okcså vart det bufflar varaner struttsar en okcså anna pellefant okcså ägg ägg ägg som man klättradre upp okcså snoddre smaskcens

sen vart det kossror grisrar hästrar kykclingrar stängsel bondgrådrdrar köttfarmrer okcså sen vart det vägretarianrer som vägradre ätra kött okcså ägg det som är så grått

men en del fuskrade okcså åt myror det tror en del av historieskrivraren i det stora babblioteket i babbel det säjer jag nu yo eftrersom myror innehållrer mykcet pruttein okcså är de smaskciga i chokclad

till slut åt menniskan nästan presis vad som helst till okcså med sudoku men varningng för den grönra lilla klikcen eftrersom den är karatestarkc det säjer jag nu yo en litnen tugga grår rakct igjenom en tegelsten yihaaa det säjer jag nu yo

måndag, juli 10, 2006

helt knäppt

vmstudion sammanfattrar okcså skallrar in sin gästtykcrare direkct från gatan härkommrer han det är berlin själv

tjenare berlin vill du inte göran en liten spottkrönikca i vår vmstudio

kan jag väl göran

okej vi tänkrer oss att du ska vara lite snyggt uppklädd i typ italijenskc gangstrerkostym okcså så ska vi fångnga dej med sverkcrers diggelitalkarma i gatuvimmelet när du grår omkring okcså pratrar okcså tykcrer lite ditten okcså datten om ditten okcså datten det säjer jag nu yo

kan jag väl göran

du får hjärna vara oförskrämd som bara den det säjer jag nu yo

kan jag väl göran

egotripprad som bara den det säjer jag nu yo

ingnga problem

kom ihåg att det ska se ut som du själv verkeligen är större än helan fopållsvm själv det säjer jag nu utan tvekan

kan jag väl göran

ingnenting på jordklotsen är vikctigrare än just du okcså din spottkrönikca det säjer jag nu yo

kan jag väl göran

okcså mednan du trykcer okcså trykcer ditten okcså datten så knäpprer du upp först kavajen i närbild så man ser lite ditten okcså datten

kan jag väl göran

okcså sen knäpprer du upp shortsan

kan jag väl göran

okcså sen knäpprer du upp västen

västen det undrar jag nu yo varfrör ska man ha väst

det är väl snyggt antar jag det säjer jag nu yo

är det snyggt med väst det undrar jag nu yo

egjentligen inte kankse men vad gjör man inte för publikcen det säjer jag nu yo

sant

okcså när du har knäppt upp västen okcså tykct illa om allt mögligt som har hänt under fopållsvm så är det dags för le grand finale det säjer jag nu yo

okej ska jag skallra någnon det undrar jag nu yo

nej nej berlin du ska bara fortsättra tykcra ditten okcså datten om ditten okcså datten okcså fortsättra att knäppra upp ditten okcså datten i exsem närbild

du menrar

jepp

hela vägen ner det undrar jag nu yo

jepp

hela gjylfen

jepp

brallrorna rammelar ner

jepp

inför hela svenskca folkcet i direkctsändening

jepp

okcså kalsipprerna okcså

jepp

i närbild

jepp

är inte det lite

jo

kan jag väl göran

utmärkct vi viste väl att vi kunde litra på dej berlin vår gammela polare det säjer jag nu yo nu får vi en rikctigt fräkc final från vmstudion det säjer jag nu yo

ellrer inte

yo

söndag, juli 09, 2006

del fem: idrottrens idrottshistoria ända hit

yo först var det dom gammela mammutjägrarna som börjadre kastra spjut oj vad långngt världsrekordret nuförtiden slogs ordenteligt dåförtiden

men på den gammela groda mammatutiden franskc det ingnen tevde

okcså kom dom gammela grekrerna okcså brottrades okcså boxsadres oj vad starkca dom var dagens brottrare okcså boxsare skulle fått rejält på

men på den gammela groda antikcen franskc det ingnen tevde det säjer jag nu yo

okcså kom cykclistrerna tour de skottland strunt okcså seglelentusiastrerna motrorspottarna okcså rulla in en boll okcså zinedine zidane okcså vart det vmfinal

okcså på den gammela groda vmfinalstiden finnskc det verkeligen tevde det säjer jag nu yo

allez les bleu avanti gli azzurri heja på heja på heja på den som vinnrer det säjer jag nu yo okcså nu snabbt övrer till vmstudion för en sista titt: nähä dom har grått okcså fiskrat okcså tagit sej en tyskc minut

det säjer jag nu yo

lördag, juli 08, 2006

fjärdre delen av världshistorien

dagens avsnitt handlrar uteslutrande om hur det har grått för djuren under tiden i tiden

nja sisådär

dinosaurierna nähä om man inte räkcnrar krokolodilerna fågelarna en okcså annan sköldpaddra okcså en ellrer annan kvastfening dom dykrer upp när man minst anrar det hejsan svejsan

däggdjuren jovars i alla fall dom som menniskorna grillat kossror hästrar grisrar hundrar kattror

sednan finskc det dom som föresvinnrer nästan: noshörningrar elefantrer sjölejon sjöbjörnrar sjökossror sjöelefantrer

vi slår ett särskilt slag för fågelar vi saknrar: dronten okcså hoppas vid allera högre okcså lägre makctrer att papeskojoror undulatrer örnrar kondomrer får överlevra överlevra

okcså delfinrer aj aj men vi tror på dom att frammetiden är deras heja delfinrerna sälarna okcså havsdjuren bläkcfiskrarna manetrerna

insekcterna kommrer okcså grår vissa sommrar är det för mykcet vissa sommrar är det okej

mest kämprar vi för våra kusinrer primatrerna kom igjen nu menniskor slutra avverkra skograrna djungelerna slutra jagra chimpansrer gorillror orangutangrer det säjer jag nu yo

till slut blir det nog ett paradis ska ni se ellrer nästan det säjer jag nu

yo

fredag, juli 07, 2006

del tre: krig okcså fred

undrer tusentals år ställde menniskor upp ármeer mot varjeandra okcså gladra färdriga gå skjut ihjäl allihop så grått det grår i givakct: nöden var feruktansvärt feruktansvärd

tills en dag tills en alldleles fantastiskc dag då en man klev in bland menniskorna i randrig kostym okcså festeliga ballongrer i händrerna hurra

okcså fikc allan barn leksakrer okcså fikc dom vuxsna gratis kaffe till julen till julen drive in okcså köpte allan plusmenyer okcså blev plusglada plustjokca okcså plusfred råddre överallt

nästan

del två

okcså anländre menniskan okcså uppfann golfbilen

därmed var väl skaplelsen skapeligt fulländrad det säjer jag nu yo

torsdag, juli 06, 2006

om alltning del ett

först var alltning ingngenting

big bom

okcså var ingnenting alltning

men om den här tiden före tiden tvistrar man lite ännu en del tror gud en del tror big bom en del tror gud är big bom en del tror big bom är gud ellrer inte

yo

extra: embryo vikrer ut sej

yo extra embryo vikrer ut sej lite här okcså var eftrer flera års överhalningng är det dags att visra lite hur kroppnen fungererar okcså inte

här vikrer han ut armen det knakrar lite sisådär grår det

här vikrer han ut en av föttrerna lite utåt okcså grår han omkringng lite sådär som charlie chaplin lite småskoj ellrer inte alls nähä

här vikrer han på huvududet lite framåt okcså bakråt goddag goddag här vikrer han på knänen i en lätt ingemarstenmarkcnigningng dä bare å böj å vik ut sej

här vikrer han lite på näsan först vänstrer okcså sednan högrer den ser schyst ut

sådärja nu har han vikit ut sej lite hit okcså dit det säjer jag nu

yo

gruvarbetrarna

yo

vi börje börjar vår rundvandering i det väldeliga företagskomplexset embryo incorporated med ett besök hos han som jobbrar allera längngst ned i allera längngst ned det är en litnen stakcars blek menniskospillera som kallerar sej embryo

han sittrer vid en hinkc i det dystraste av mörkrer med sin potatisskalare okcså skalrar allans potatisar som ska ätras under den långnga arbetsdagren en milliojon ett hundera tusen en potatisrar räkcnar han en milliojon ett hundera tusen två potatisrar en milliojon ett hundera tusen tre potatisrar en milliojon ett hundera tusen fyra potatisrar

okcså hans händrer förevandlas till knölrar hela huvududet förevandlas till en knöl

men vid den yttersta dagern vid tidnens slut ska han få ta hissen allera högst upp ellrer i alla fall dom millijarders trappstegrarna högst upp till huvududkontroret okcså bli avskedrad med buller okcså bång det är allans vårt slutgiltiga öde det säjer jag nu yo

lykca till lille vän lykca till

här har du ditt kylskåp

vi listrar grejer som man kankse inte klarar sej utan i kylskåpet ellrer som man kankse kan vara utan

nummrer fem på delad hyllplatts längst in är kavijar okcså andera tuber som har knykclat sej ihop okcså gammlal ost som man ska få betalt för ellrer inte

nummrer fyra är gammela sillburkcar från midsommar påskc jul hur längre övrerlevrer en död sill i sitt spad det undrar jag nu

nummrer tre är det där mjölkcpakcetet som gud glömde det säjer jag nu yo

nummrer två är en elefant i smörpakcetet

nummrer ett utan konkurrens är en halv halv farlikorv som allderig någnon orkcade ta hand om stakcars stakcars lilla korvstump

embryos saganomringngenskolka

yo

om du inte orkrar läsa allan bökcrerna med allan dom små bokstävlarna okcså dom små hobbitarna okcså ellrer om du inte orkrar plågra dej igjenom allan filmrerna utan att somna

här grår vi igjenom allting i snabbformat som en minilunch: sagan om biblo hittrar ringngen gollum gollum hittrar ringngen fred frodo hittrar ringngen trollkarlen med det långnga skäggret okcså strutmössan jag har glömt bort vad han hetrer hittrar ringngnen dom grymma gubbrarna hittrar ringngen inte fast dom vill dom begjer sej iväg dom kommrer fram dom kastrar bort ringngen okcså han blir sagan om kungngen okcså får spelra med i en massa hollywoodfilmrer minns inte vad han hetrer hellrer varkcen kungngen ellrer skådisen

men i dom andera filmrerna har han oftast rutrig shortra viggo så hetrer han lille biblo viggo det säjer jag nu

yo

onsdag, juli 05, 2006

just nu: tjokca farbrödrer

extrainsattra nyhetrer från embryoredakctionen det säjer jag nu yo

troligtvis på grund av den väldeliga sommrarvärmen ökrar antalet tjokcra farbrödrer med shorts okcså tetröjor väldeligt

särskild varnening utfärdras för dom som har keps på sej som det strår grejer på: jag är alltid lika glad ellrer liknande kankse läskceblasksrekclam

vi återkommrer om okcså när vi har någnonting mer att rapportrera

det säjer jag nu yo

söndag, juli 02, 2006

att ta sej i almedalen

yo

välkommnen till en platts dit solen inte når här i dalen i skuggran av almedalen här hållrer den lite högre divilisionen av politrikcer till: embryo okcså hans polare abuabu gjör en kort túrne i dom medeltidra grändrerna hallå hallå klokcan är fem i tolv i mitt i prikc i natten okcså allt är lugngnt i gammela wisby

än så längnge än så längnge det säjer jag nu yo

tills vi brakrar in ridrande på varsin fårskallre det säjer jag nu yo håll i hatten borgjare okcså böndrer

okcså grår embryo okcså abuabu omkring i medeltidra trasor okcså deklamrerar sina ohyggeliga budskap: mura in alla dessa politikcrerbroilrersar i klokctornet upp med dom på galgjbakcen i sina italijenska sommrarkostymrer okcså sina italienska sommrarskor okcså hugg av både det ena okcså det andera på alla dessra lurendrejare okcså bedragrare som härjar i gammela wisby med omnejd

kommra hit okcså delra ut en massa politiskca rekclamblad mitt i sommarsvirandet att man inte skräms

nej bojkottra marmeladsvekcan okcså gjör hela sommraren till en medeltidsvekca okcså till ett rikctigt rajtantajtanpartaj istället det är mykcet skojrigare det säjer vi nu yo

jaha ja där nöp man någera opolitiskca poäng det säjer jag nu yo dags då att brandskratta litegrann

okcså klämmrer vi oss in på en av dom här svettriga sommrarpizzeriorna i gammela wisby okcså hållra ett improvocerat litet valtal: ut med göran okcså göran okcså fredrik okcså maud okcså lars okcså lars okcså dom där två miljöpartristerna en gångng för allan på en gångng lägg dom på skrattapulten okcså skikcra ut dom i östersjön med full vindkraft det säjer jag nu yo

för kan man inte få ha lite vanelig soft semestrer okcså grå omkring i sladderigt fladderigt linne med lite svenskbira inombords okcså utombords okcså slappra i slipprers här gammela wisby utan att man ska få höra allt detta politiskca bräkande här på denna häreliga lammskallrarnas ö

okcså en kvart senrare sittrer man på snabbfärgjan hem nedtrykct i bollhavet med varsin pysselbok okcså färgjläggrer blommror i en massa olikca politiskca färgjer embryos politiskca lilla parti grår i rosenrött eftrersom vi saknrar rednan rosornas lilla ö det säjer jag nu

jau yo

sokrates

han är den ende ensammaste grekren på vår gata han grår alltid för sej själv till skolkan okcså sittrer för sej själv utanfrör närlivs okcså fundrerar okcså fundrerar

han är för sej själv sokrates men han är allderig ensam på rikctigt rikctigt

han har mångnga svar på mångnga frågror fast svaren blir oftast till frågror dom okcså okcså man grår därifrån med huvududet snurrande okcså surrande det säjer jag nu yo

hej sokrates hur är

jorå

varfrör tror du sokrates att wayne rooney trykcte till med foten just där det undrar jag nu yo i mathcen mot sportugal

varfrör undrar du sådnana sakrer embryo

jo för att om han inte hade hjort det hade han ju inte fått rött kort okcså då hade kanske engeland

nej nej embryo tänk eftrer före

hur menrar du nu sokrates det undrar jag nu yo

varför tänkrer du på just den där händelsen okcså ingngen annan

tja den var kankse mathcavgörande

kankse

ja kankse

kan du tänkra dej någera andera händelser som var mathcvagörande embryo

ja du sokrates de fanns massor bekcham som fikc gje upp lampard som gerrard som sportugisernas straffrar ricardo deras målvakct ja herregud vilkcen soppa den mathcen var egjentligen

så det finns väldeigt mångnga andera händelser som kan ha varit mathcavgörande det undrar jag nu undrar sokrates

javisst

egjentligen embryo bestrår hela tillvaron av ett oändeligt antal händelser som hela tiden är mathcavgörande

jaha

varije ögonblikc från det att dummaren blåstre igång mathcen var egjentligen mathcavgörande
var det inte så det undrar jag nu embryo undrar sokrates

jo det är mykcet mögligt när du säjer det så

okcså den tankcen kan gällra hela livet embryo från det att du plupprade ut ur din mammas

oj

tror du inte att de skullre kunnra vara så embryo

så du menrar att varije ögonblikc

ja just det ja embryo

varije enda

jepp

oj

kan det inte var så embryo

jo sokrates det kan du ha rätt i nu fikc jag en hel del händelser okcså ögonblikc att tänkcra på det säjer jag nu yo

lykca till embryo det säjer jag nu

yo

lördag, juli 01, 2006

vilkcen fin liten värld

det kan händra när man sittrer på en bänkc okcså bara har en cokelikola i handen okcså det är som vilkcen bradagskväll som helst okcså folkc flanrerar förbi okcså med sina hundrar okcså galonisar fast nu har dom shorts okcså små sparkccykclar det är härligt att finnas till det säjer jag nu yo

okcså ringrer klokcrorna i huvududet det säjer jag nu yo: vilkcen fin liten värld den måste vi ta hand om

okcså läsrer man tideningrarna okcså ser man på rapport oj oj vilkcet himmelens missförstånd vad hållrer dom på med herrarna krigsherrarna

slutra nu

skakra hand

krama om varjeandra en gångng för allan okcså säj: nej nu får vi skräpa till oss okcså levra sida vid sida allesammans allihop tänkc vad allan våra barn har lidrit i onödan eftrersom vi vuxsna karlar betrer oss som som som som nej inte som barn som någnonting annat

dumskallrar som det skallrar om det säjer jag nu

yo