tisdag, maj 30, 2006

vegamössan

yo årets sommrarjobb är fixsat den gula cykcleln är postad okcså en blå snygg shorta blå snygga shorts okcså men man är inte tvungnen en blå snygg vegamössa

chefen på posten hetrer göran persson det är lite listigt lite lustigt men han säjer på en gång en enda vits om mitt namn okcså jag smällrer fast dej på pakcethållraren din klantskalle

sednan håller han ett tal till vegamössan

rednan dom gammela grekrerna hade vegamössan på sej när dom delrade ut dagens post

ellrer gårdagens post gårdagens post är morgondagens dasspapprer ellrer inte

han är lite sisådär den här göran persson

okcså fortsättrer han: vegamössan har sednan färdats igjenom världsrymdnen ombord på typ star trek månbas alpha star wars darth vaders värdelösa underbossrar som han tog kål på med the force hade små vegamössror hade dom inte

okcså nu har den hamnat hos oss okcså grattis grattis

men det finns keps för dom som vill den är snyggrare på sitt sätt okcså mer parkctisk eftrersom den har skräm

vergamössan har ingnen skräm den har ingnenting jag har provrat man kännrer sej som en korvgrubble utan låda

leve kepsen det säjer jag nu yo glad post

spökregn

missinassen när du vaknrar okcså det trummrar mot rutan okcså det skallrar av skallar okcså benknotor som rasselar också det prasselar i buskrar okcså vrår av spöken okcså gastrar okcså du gastrar okcså skrikrer

hjälp hjälp

morran farran brollan mysko hjälp hjälp det spökrar innan du inser att det ju bara är

vatten vatten bara vaneligt vatten

det sveprer okcså piskrar mot fönstren okcså då okcså då en blixst en åsksmällare en oxplesion från himmelen i himmelen markcen själver hela naturen har en själ ett andeväsen ett spöke alltning andas okcså finns därute läbbans

men det är bara vatten vatten bara vaneligt vatten

okcså brollans skratt i bakgrunden som är som ett rikctigt spökregn det säjer jag nu ho ho ho ho är du rädd för mörkcret embryo ho ho ho ho det undrar jag nu

yo

måndag, maj 29, 2006

stadium arcadium

här kommrer en gammlal grek in på arenan okcså med en gammlal friskcus i handen okcså snurrar han runt någera varv innan han kastrar i väg den i vägen för en annan gammlal grek som strår med et spjut i ena handen okcså en penna i den andera okcså skrivrer en tragikomiskc dickt och kastrar världsrekcord sammetidigt som friskcusen kommrer flygrande som ett ufo

fast dom gammela grekrerna kallrade dom inte ufon dom kallrade dom tallerikcrar det säjer jag nu yo

okcså friskcusen träffrar hans fot aj aj

okcså han plokcrar upp friskcusen okcså kastrar tillbakcs den

okcså kastrar den andera gammela grekren tillbakcs friskcusen

okcså kastrar den förste tillbakcs igjen igjen

okcså kastrar den andera tillbakcs

okcså den förste

okcså den andera

kasta kasta

okcså hållrer dom på sådär ända in i nutiden okcså är frisckusen av plast okcså är det gammela grekland en sandstrand i california med högre högtalrare okcså basen som drunknrar över hela havet

okcså kastrar man okcså kastrar man okcså solen grår upp okcså solen grår ned okcså tiden grår okcså grår

det säjer jag nu yo

träd i nästan juni

nyss: jag är en kal okcså kall okcså svart okcså dystrer dystrerkvist i varje kvist

nu: oxplesion

okcså är det skrattmåsar i varije löv i varije blad det sjungrer i bladnen det sjungrer i löven det sjungrer i gräsret i grässtråna i varje strå en sång ett blad ett litet hurra som lysrer i solljuset det säjer jag nu

yo

rednan dom gammela grekrerna

nu är det en kvart kvar tills fopållsvm börje börjar

okcså det är dags för en hysteriskc tillbakcablikc det säjer jag nu yo

rednan dom gammela grekrena spelrade boll
rednan dom gammela indijanerna spelrade boll
rednan dom gammela samerurajerna spelrade boll
rednan dom gammela vikningarna spelrade boll

men vem vann fopållsvm på den gammela groda tiden det undrar jag nu yo

allting som händrer i livet

oj oj

här kommrer dom långnga berättlelserna det säjer jag nu yo först kommrer ägget okcså dom som simmrar in i

okcså kommrer dagen d invasjionen av dom då dom kryllrar in övrer sandstranden okcså klättrar upp okcså strår emot okcså landrar inne inuti sanden som är som ett ägg ett varmt

okcså kommrer det ett embryo: tjoho

okcså var det liv

okcså galonisar

okcså aja baja alltning är livesfarligt aktarej embryo så du inte oxpledorar om du tar i det som brinnrer i livet hela framtiden är krångelig okcså som ett bergj som du ska bestigra

åhej åhej

okcså kommrer kompisrarna abuabu okcså sverkcer okcså börje börjar man i skolkan okcså säjer majjen skriv någnonting om hur livet är okcså vad som händrer i livet okcså räkcrer man upp handen okcså frågrar

menrar du allting som händrer i livet majjen

nej det är omögligt skriv bara en liten skärva som lysrer i mörkcret det säjer jag nu

yo

onsdag, maj 24, 2006

mysko sommrarlov

yo

när mysko var någera vekcror gammlal knakcrade tre heliga män med heliga huvuden okcså rökclese okcså en stor bil parkerad utanför i öknen på den lilla kula där mysko okcså hans familj stormyksco okcså mammamysko okcså allan dom tre fryrahundra myskosläkctingarna boddre

okcså stopprade männen mysko i en liten sidenpåse okcså såldle honom på markcnaden okcså det var någnon globetrotter som köpte honmom för en dollrar okcså smuggelade honom till sverigje

okcså nu bror han hos embryo

hej hej mysko

okcså nu ska han röstra i stt första val till hösten eftrersom heliga små djur får röstra

han grillar inte les bleu

mysko röstrar nej till alltning okcså bara på partier som byggrer en värld som byggs för att man ska hjälpa varjeandra okcså inte tjänra på varjeandra

men först ska han ha sommrarlov vi fundererar på att göran en liten rea runt huset eftrersom i den lilla värld som är myskos är det stora det lilla okcså det lilla rikctigt stort

en potatis kan vara en jordklots en banananan kan vara en solnedgång ett litet blad kan ge skuggra åt en hel värld ett grässtrå kan bära till himmelen det säjer jag nu

yo

embryonaut

this is nasa calling

this is nasa calling embryo

hello embryo this is nasa calling

this is nasa calling

HELLO THIS IS EMBRYO I HAVE NOW REACHED CONTACT WITH
HELLO THIS IS EMBRYO I HAVE NOW REACHED
HELLO THIS IS EMBRYO I HAVE NOW REACHED CONTACT
HELLO THIS IS EMBRYO I HAVE NOW SPRAKELIBRAKELIKNASTERKVALSTER

okcså följer enorm radiotyskctnad så där tyskct som det bara kan vara i universums yttersta yttrerkantsområde där bara man kan se djuphavsfiskcar som lysrer i mörkcret okcså en okcså annan magnet som simmrar förbi

ellrer simmrar okcså simmrar magneter liksom mera svävrar förbi okcså lysrer

var är vi någnonstans i rymden vi är allan rymdvarelser det säjer jag nu

yo

tisdag, maj 23, 2006

ryt rytm

sjung o bloggrare om rytmen som grep denne embryo
hur han skrev sej företvivlad okcså krokrig i ryggren i huvet
orden okcså bildrerna ramlrade runt okcså kring honmon
tills han svimmrade okcså ramladre själv helt omkrull
okcså datrorn oxploderoade i hans händrer som en nebulosa
brisrerade som en blommra om våren som slår ut okcså
när allt blev stilla okcså krutrökren skingerat sej från striden
så låg bara ett enda ord kvar okcså glöddre i askan i asken
okcså det ensamma övergivena ordet det strålrade starkct
ett ord utan mening men med alla betydeleser bortkarvrade
så att dess innrersta mening sken som en skärva i natten det
säjer jag nu det säjer jag nu det ordet stavras med två enkela
bokstävrer som kommrer från yttersta yttre rymden det säjer
jag nu jag säjer det nu okcså lyssna ordenteligt ordet är: yo

måndag, maj 22, 2006

monsterrokcare

den värsta av dom alla är sverkcer eftresom när han kommrer in i rummret med en sopkvast okcså grabbardinbyxsor okcså en rikctig nylonshortsa okcså kör igång med hard core rokc and roll okcså ett litet stänkc av sten okcså stanley

då strår hela jordklotsen stilla okcså tiden okcså rummret okcså himmelen hela univesrum lyssnrar det säjer jag nu yo

språkdräkct

hej jag har sytt en ny språkdräkct som jag ska ha på sommrarjobbret

jag ska bli professror i olikca slags språk fast jag har en bestämd åsikct om att mitt språk embryosvenskcan är den enda som gnällrer som gällrer

pratra som folkc okcså pratra som embryo det säjer jag nu yo

tänkc vad världnen skulle bli mer begriplig om allan pratrade som skrev som tänkcte som stavrade som embryo

eftrersom man är själv sin egen dumstokc tumstock menniskan är alltnings mått okcså man har alltid näsan närmast mun det säjer jag nu yo

onsdag, maj 17, 2006

mobilmarodör

kanske kan man får betalt för det det skullre man kunnra bli rikctigt rik på: att förstöra sin omgivening med ljudmattror

ringng ringng

mptre mptre

dränkc allting i skval bara kom igen kom igen vem är värst vem får mest pröjs

om det är meningnen med någnonting eller allting jag vet inte att bli rikctigt rik

om man kundre bli rikctigt rik på att pratra i mobil okcså ha jättehög volym i lurlurarna då skullre det vara mångnga som drog in bra med kosing överallt

odör av ljud

marodör av ljud

men det vore en finfint sommrarjobb att sittra på pendleltåg språkvagnrar bussrar torg grågator tunnlelbanor babbliotek okcså bara spelra okcås pratra utan att tänkra efter: hej hej det är embryo nu ska jag pratra med allan mina vännrer om allan mina problem högt så det rikctigt dånar om det fast ingnen vill höra det säjer jag nu

yo

datasnille

yo

det bästa sommrarjobet är kankse att vara datasnille okcså sittra inne bland arton milliojoner skärmrar okcså burkcrar okcså sladdrar okcså mordem okcså cokeliskolaflaskcror okcså surfa okcså knäkcra kodrer okcså bli jagrad av cia fbi säpo interpol okcså skrivra sina memoaabiografier okcså göran en dvdefilm om ens spännandre liv okcså bli milliojonär arton milliojoner gångnger om

fast hinnrer man alltning det på en liten sommrar det undrar jag nu

yo

tisdag, maj 16, 2006

spottjournalist

ett annat sommrarjobb som vore toppen vore att man vore spottjournalist okcså var man stationererad på fopållsvm okcså kunde man strå på läkctaren okcså spottra okcså fräsa okcså rivra söndrer tippskuprongngrer okcså ibland

ibland kunde man jubela okcså skrivra hem att nu nu satt den i krysset zlatan äger det säjer jag nu yo

fredag, maj 12, 2006

sopgubbe

yo

ett annat sommrarjobb som vore fint vore sopgubbe det säjer jag nu yo

att liksom hägngra där bak på sopbilen undrer den stiliga morgnonhimmelen
with one hand waving free

okcså fikapaus med jobbrasoprgubbrarna okcså snakcra en massa skräp det säjer jag nu yo

onsdag, maj 10, 2006

glass

yo

välkommen till sommrarjobbsarbetrarföremedlingngen du som är en starkc grabb med grott humör skullre passra bra som parkcarbetare det säjer jag nu yo

nej nej för sjutton grubblare hela sommrarvärldnen är en parkcarbetares mardröm med alla glasspapprer tomburkcar

jag grillar glass jag skulle hjärna jobbra som glassgrubble

glassgrubble det undrar jag nu yo

ja eftrersom jag grillar glass sökrer jag ett sommrarjobb som glassgrubble okcså som sittrer okcså gruublrar med en glass som sokcrates

att tänkcra djupt är vist men att tänkcra med en glass i handen är något vist

det säjer jag nu yo

tisdag, maj 09, 2006

sommrartoppen

sommrartider hej hej sommrartider här kommrer årets lista det säjer jag nu yo

nummrer fem är när molnen kommrer in från hav ellrer ut från land okcså skuggrar sandstranden okcså det blir kallt ska man ha filt på sej ellrer ge upp helt okcså grå hem okcså kollra dvde istället det undrar jag nu

nummrer fyra är att se på en dvde när det regngrar fast man hellere är okcså solar okcså badrar man kan välja en sommrarfilm ellrer vintrerfilm det blir lite ödseligt ut okcså när det regngrar på jordgubbrarna

nummrer tre är yoghrutt i glassen nyttrigt okcså lite syreligt prova hjärna

nummrer två är att man hör bara en fågel i tyskctnaden ellrer någnon som spelrar hög musikc långngt bortra på en camping det kallras för: stillheten

nummrer ett är hur sommraren lukctrar eftrer sommrarregnet bladen blommrorna bergjet sanden havet det säjer jag nu

yo

måndag, maj 08, 2006

ozon

det är han som alltid kommrer sist in i simhallen när vi ska ha tävlingrar okcså tykcs han inte strehschhacsha ellrer värmra upp ellrer någnonting

okcså har han svarta simglasögnon okcså rakrat huvud okcså svarta simbasängsbyxsor okcså rör han inte en min

okcså inte en fena förrän han är i bassängngen

okcså presentreras dom tävlande: embryo okcså allra dom andra okcså sist han

han kallrar sej ozon

han tävlar alltid ensam ingnen i sällskap ingnen som hejrar ingnen som gratullurerar

eftrersom han vinnrer alltid denne mystiskce ozon han är the champ det säjer jag nu yo

lördag, maj 06, 2006

sommrar

sommrar sommrar sommrar det är dans i folkces parkc

hej okcså välkommen till embryos sommrarprogram här ska ni få höra ett okcså annat : en liten barndomsberättelse som det är synd om någera dikcter om små struntsakrer som det är synd om en hel del lattjo schlagrermusik okcså en del klassikrer som beatles som beach boys som rolling stones som bob marley som

nej det var det tråkcigaste jag har hört på radion någnonisn någnon gångn alderig alltid stängng av okcså dra en gammlal hängngmatta över dej det säjer jag nu yo

embryos sommrarprogram del II: en okcså en halv timmas största mögliga tyskctnad det säjer jag nu

yo

torsdag, maj 04, 2006

kollektivismindividualismen

yo

man ska ha utsvängngda vjeans nej nej stuprör nej nej baggy jeans yo nej nej uppevikcta nej nej då är man inte ovanligt originell man ska ha grabbardinbrallor nej nej då är man inte ovanligt originell man ska ha blommriga bermudas nej nej då är man inte ovanligt originell man ska ha en yo yo det säjer jag nu yo yo nej då är man inte ovanligt originell man ska visa kalslipprerna okcså halva rumpan nej nej hela rumpan nej nej men ska ha mössa nej nej keps nej nej mössa med skräm skärm nej nej skräm skärm utan mössa nej nej ringrar överallt på dom mest obehagliga ställen nej nej man ska vara nudist javisst nej nej man ska ha afghanpäls nej nej man ska ha dunjakca nej nej man ska ha teeshirt med nej nej teeshirt utan nej nej

man kan ha likadana grejer fast olikca

nästa vår ska alla ha perukc det blir lustigt bellman blir högsta mode igen igen det var på den tiden att den tiden kom tillbakcs

okcså ska man börja röka igen okcså ha kostym när man giftrer sej okcså äta teebonesteaks okcså köra cadillac det blir deerhuntermode blandrat med bellman värsta ovanligt vanligt ooriginellt originellt

hej hej här kommrer embryo i cadillac okcså perukc det säjer jag nu yo

menniskor är likadana olikca varjeandra allihop det säjer jag nu

yo

onsdag, maj 03, 2006

individualismensamheten

yo

trykc inte på blått okcså trykc inte nu det säjer jag nu eftrersom borgarpakcet det är vad farran kallrar dom

fast dom är menniskor dom okcså det brukrar jag säja till farran

men eftrersom dom trykcer: egen slav är bästa drängngen okcså man ska skötra sej själv okcså var fri okcså glad okcså det låtrer det låtrer

men man får alderig glömmra dom andera man får alderig glömmra varjeandra det säjer jag nu yo

vi är allting tillsammans okcså den ensamme är så ensam det säjer jag nu yo

det var embryos bidrag till valfläskcrörelsen takc så mycket den rödgrönra sörjan smakrar bäst ellrer helst någnonting annat någnonting nytt okcså absolut rättvist

hur ser framtiden ut den rättvisa det undrar jag nu yo

yo