måndag, maj 29, 2006

allting som händrer i livet

oj oj

här kommrer dom långnga berättlelserna det säjer jag nu yo först kommrer ägget okcså dom som simmrar in i

okcså kommrer dagen d invasjionen av dom då dom kryllrar in övrer sandstranden okcså klättrar upp okcså strår emot okcså landrar inne inuti sanden som är som ett ägg ett varmt

okcså kommrer det ett embryo: tjoho

okcså var det liv

okcså galonisar

okcså aja baja alltning är livesfarligt aktarej embryo så du inte oxpledorar om du tar i det som brinnrer i livet hela framtiden är krångelig okcså som ett bergj som du ska bestigra

åhej åhej

okcså kommrer kompisrarna abuabu okcså sverkcer okcså börje börjar man i skolkan okcså säjer majjen skriv någnonting om hur livet är okcså vad som händrer i livet okcså räkcrer man upp handen okcså frågrar

menrar du allting som händrer i livet majjen

nej det är omögligt skriv bara en liten skärva som lysrer i mörkcret det säjer jag nu

yo