fredag, november 29, 2019

det svarta guldet

Den biologiska kolcykeln är ett underverk. Koldioxid släpps ut i atmosfären via allt levande, växter och djur. Med hjälp av fotosyntesen omvandlar växterna solenergi, koldioxid och vatten till syre och biologiska byggstenar (säg socker). Vi människor och djur käkar sedan upp växterna, och släpper ut mer koldioxid, som tas om hand. Det funkar. Naturen har där hittat en närmast perfekt balans, ett kretslopp. Det som släpps ut av det levande, tas om hand av det levande. Koldioxiden är samtidigt en växthusgas; när halten av växthusgaser ökar blir det varmare på jordytan.

Den geologiska kolcykeln är också smart, och långsammare. Resterna av en mängd urgamla växter och djur fossiler har lagrats i marken i form av kol och olja och naturgas därmed bundits, säkrats, så att den biologiska kolcykeln inte lider av ett överskott. Balansen hålls. Kol och olja och naturgas kallas av oss för fossila bränslen, eftersom de lagrar enorma mängder energi. Det är som om solljuset komprimerats. Den snabba utveckling människan har gjort sedan mitten på 1800-talet och fram tills nu, beror mycket på grund av tillgången till dessa snabba energikällor, särskilt olja och kol. Våra maskiner drivs av dem. Industrin. Värmeverken. Transportmedlen. Kruxet är att när vi bryter den geologiska kolcykeln genom att bränna fossila bränslen finns det ingenting i naturen som kan ta hand om överskottet. Fotosyntesen räcker inte till. Nedbrytningen räcker inte till. Underverket är saboterat.

Där är vi nu. I 10 000 år låg halten av koldioxid i atmosfären på 280 ppm (miljondelar). Jordens klimat var perfekt. Människan utvecklades. Sedan 1850 har halten av koldioxid ökat oavbrutet och är nu 415 ppm, och fortsatt stigande. En fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären ger en temperaturökning på 2 grader. Nu är ökningen 1 grad. Som jämförelse var den globala medeltemperaturen under istiden 4 grader kallare än nu. Och vi är på väg åt andra hållet, i med geologiska tidsmått mätt en fruktansvärd hastighet. Inte på flera miljoner år har koldioxidhalten varit så här hög. Och då var temperaturen ett par grader högre än nu. Och havsnivån 10-20 meter högre än idag. Vi ser ju vad som sker, dagligen, i nyhetsrapporteringen. Klimatet är i olag. Skogsbränder. Extremoväder. Översvämningar. EU utropade klimatnödläge igår. Temperaturstegringen måste bromsas. Och det kan vi, eftersom det är våra utsläpp som är orsaken.

Så vad gör vi. Vad gör vi själva, när vi fått i oss för mycket av något. Fett. Socker. Tobak. Sprit. Ja säg knark också. Vi avgiftar oss. Vi går på diet. Vi slutar röka. Vi byter livsstil. Vi förändrar vårt liv. Och det är ju inte lätt, det vet nog alla. Men nu handlar det inte bara om oss själva, det handlar om allt levande på jorden. Hela livsmiljön. Biosfären. Allt som kommer efter oss kommer att lida av hur vi lever och har levt nu. Oljan är vårt gift. Och oljan är bland det dyrbaraste vi har. Det svarta guldet.

Många av världens krig går tillbaks på oljan. Vad sa Trump bara häromdagen, vad gäller Syrien. Vi har säkrat oljan. "I like oil. We're keeping the oil." Vad gjorde den koalition som angrep Irak i början av 2000-talet, direkt efter kriget. Säkrade oljefälten. Och vi själva är beroende av soppa till bilarna och av plast till alla våra grejer. Men petroleum är inte framtiden. Råoljan måste stanna i marken. Kolet ska ligga där det ligger. Det är plågsamt och tråkigt att inse, men vi måste byta riktning. Precis som om du blir allvarligt sjuk och doktorn ordinerar dig att byta livsstil, säger jordklotet och de forskare som håller koll på jordklotet, mäter och räknar ut och ställer diagnoser och gör prognoser till oss att bättra oss. Nu. På momangen. Allihop.

Så då gör vi väl det. Omedelbart. Det finns ingen tid att förlora. Eller jo, det är ju just det gör. Framtiden, den kan vi förlora. Så sluta bränna fossila bränslen. För allt vad vi är värda. Och vad allt annat som finns på jorden är värt. Och det är mycket.

Foto Magnus Carlbring