tisdag, februari 28, 2006

underberättelser

yo

jag är hemmelig tangent det säjer jag nu

anställd av den hemmeliga underberättelsetjänsten

jag vet alltning om alltning okcså alla jag har hela frysen
fylld med mikrochipsmat okcså hemlagrade berättelsrer
som kan få den mest garvade pionen att okcså garva

det säjer jag nu yo

alltning är sant som de säjer om menniskor ingnenting är omögligt i vårt ordförråd: vad som helst kan när som helst hända ingnen grår osäkrad på jordklotsen

alla windows är öppna tro inte att du är trygg för då börjar dom gjenast jagra dej med skvallrer okcså förtal

bygg murar ellrer bli kompisrar hur ska vi göran det undrar jag nu

yo

måndag, februari 27, 2006

vi syns

brollan okcså han kompisrar dom farligra grabbrarna plus per å dom ska köra big brother i per ås grillestugra

dom har installrerat worldwidewebkamror okcså en karma som sittrer i takret okcså en i golvret en bredvid soffran en bredvid sägngnen en på presis vid spolknappen på självaste eftrersom till slut blir man nödig

dom har den slags humrorn brollan okcså hans kompisrar

tävlingen är igång igång okcså dom skolkrar från jobbren också skolkorna okcså siste man kvar i grillestugran vinnrer alltihop men ingnen vet rikctigt vad

okcså har man köpt ett storpakc konverserade olikca sardinrer tonfisk fiskbullrar sillrar senaps krydd

eftrer tre timmrar har två kompisrar gett upp okcså kommrit ut med händrerna för munnen okcså magen okcså mummelat blekra i ansikctet: sill sill

vem är den störstre brollan det undrar jag nu kan det vara big brother själv det undrar jag nu

yo

olof palme

farran sittrer för sej själv okcså hans ansikcte är i mörkcret hela farran är i mörkcret han är inte bister han är inte arg han är tyst stilla han sittrer okcså är försjunkren

det kallras att vara i minnesfloden

han har klivrit ned i minnena han har albumret i knät det är klippen det är rosorna det är bildrerna på rosorna det är bildrerna på menniskorna som strår okcså ser ned på fläkcen okcså rosorna menniskorna med rosorna i händrerna

du skullre varit med embryo säjer han

okcså ändrar han sej nej nej du skullre inte varit med embryo

ingnen skullre varit med om det här det säjer han nu det säjer jag nu yo

jag fattrar det inte rikctigt sverigje måste ha varit som en alldeles stilla strund innan

som om inte ingenting någonsin någnongång hadre hänt som om alltning alltrid var som en stilla strund

tills skotten föll den natten

när skotten föll den natten säjer farran då var det som om alltning börjrade slutra

det var som om alltning börjadre slutra

okcså nu gråtrer farran

du skullre varit med innan embryo det fanns en tid innan

ta det ändå lugngt farran det är ingnen fara det är mykcet som är hemsckt det lär man sej med tiden det fanns en tid innan okcså nu finns det en tid efter det är den vi måste ta hand om tiden efter nu det är nu

det är sant embryo det är sant

okcså farran läggrer ifrån sej albumet där han har fyllt på med nya bildrer det kommrer alltid nytt

det är sant embryo det är sant nu måste vi grå vidare det säjer jag nu

det säjer jag okcså farran det säjer jag nu yo

vill du ha en smörgrås embryo det undrar jag nu

en smörgrås vore inte så dumt farran det säjer jag nu

yo

bk bk

sverckers farra okcså farran sittrer i garaget okcså gjör upp planrer

farrans kompis arne kommrer dit okcså några andra av gubbrarna

det lysrer där inne det ser mysigt ut man hör hur dom pratrar med låga röstrer som brinnrer i mörkcret mena förstrår att det är vikctigt

jag okcså svercker tänkrer att dom ska störtra regjeringen att dom ska befria alla elevrer från skolkan att det är våra farror som ska ta över efter dom här lögnhalsrarna okcså skvallrerbyttrorna den ena är värre än den andra okcså tillsammans är dom värst allihop det säjer jag nu yo

vid midnatt kommrer dom ut gubbrarna dom sträkcrer på sej på garageuppfarten dom nikcrar åt varandra okcså skiljs åt

i morrn i morrn säjer dom

vad är det som ska hända det undrar jag nu

jag frågrar farran men han muttrar bara: grå okcså knyt dej embryo

nästra dag är en söndag okcså då får man svaret tidigt tidigt knakcrar det på dörren okcså där strår sverckers farra ombytt okcså det ågngar ur hans mun han har en boll undrer armen okcså en luvra på huvudret där det strår bk bk

är farran din vakenen det undrar jag nu

han drikcrer kaffe klokcan är bara sju är ni vansinnriga

okcså ser man nere på gatan hur dom samlas arne okcså dom andra

nej nej vi tänkcte sammela ihop det gammela lagret okcså börja tränra igjen

oj kul

takc embryo

hoppras ni inte får infarkct

nej nej det här är börje början på någnonting nytt en ny tid en ny era en ny säsong det säjer jag nu nu tar vi dom nu tar vi dom vi ska utmanra alla gammela lag från cuprerna från förr det säjer jag nu yo

oj kul

takc embryo är farran din klar det undrar jag nu

här kommrer han åh herregud här kommrer farran i en adidas från nittonhundratalets nylon okcså som gnistrar i sverigje gult okcså blått heja farran okcså jättrestora handsckar okcså en keps i helylle

snyggt farran

mej kommrer dom inte förbi säjer farran det säjer jag nu jag är som en vägg i målet helt nytapetserad

lykca till

okcså ser jag hur dom knallrar iväg någnon studsrar en boll någnon drar en ramsa någnon joggrar lite hopprar upp okcså ned okcså när dom kommit en bit bort börjrar dom sjungnga: vm-guld vm-guld det sjungner dom nu det säjer jag nu

yo

lördag, februari 25, 2006

molnstädrarna

en fin strund vid köksbordret: tittra morran

vad är det embryo

tittra ut gjenom fönstret ser du himmelen morran

himmelen ja ja den är fin

ser du hur dom soprar upp dom grå molnen nu okcså solen tittrar fram det finns en ljusning det säjer jag nu yo det kommrer en vår det ser dom till

dom vilkca dom menrar du embryo

ja dom

vilkca dom det undrar jag nu

dom som jobbrar med molnen okcså soprar ihop dom när våren kommrer det säjer jag nu yo molnstädrarna

molnstädrarna

ja

du menrar att du tror att det är någnon som soprar bland molnen det undrar jag nu

presis

på allvar

ja det är klart

du är inte rikctigt kokt du embryo

men morran

du tror att det är någera slags varelsrer som du kallrar molnstädrare som grår omkring däruppe också soprar upp molnen så att solen kan tittra fram

typ ungjefär

du är inte rikctigt kokt du embryo

men morran hur kan man vetra att det inte är så det undrar jag nu yo

tills du har bevisrat motsatsen så är det inte så: moln är moln om än i uppsprikcrande molntäkcren det säjer jag nu yo

du tror inte att de är någnon som hjälprer molnen att

nej nej

ja ja du har kanske rätt morran troligtvis

visst har jag det visst har jag det

men tankcen är lite fin

ja du har så mykcret fina tankrar embryo herregud i himmelen ja

drivrer du med mej morran det undrar jag nu yo

nej nej aldrig du är ju min lilla

lägg ägg

embryo

tankcen är ändå lite fin att det är kanske bara en då en osynelig molnstädrare med en stor vagn med en stor sopsäkc som är full av moln okcså som har en sopborstre som han ellrer hon städrar upp molnen med ellrer en väldeligt stor dammsugrare som

embryo

ellrer om det är en maksin kankse som en gatsoparmaksin där det sitter en gubbre högst upp okcså vinkrar med en stor vante okcså

embryo

ellrer om man tänkrer sej att molnen är som himmelens maneter som simmrar från himmelshav till himmelshav okcså till slut upplösrer dom sej själva eftrersom solen blir för starkc

embryo

ellrer att det är någnon med en molnhåv som springrer omkring okcså fångrar molnen okcså

embryo

ja

det räkcrer det räkcrer det säjer jag nu

okej morran

takc

men man undrar ändå

vaddå embryo

vart tar molnen vägen

hur menrar du nu det undrar jag nu

vart tar molnen vägen sedan när molnstädrarna har städrat färdigt det undrar jag nu

yo

elit

fredag, februari 24, 2006

skridskoåkrarna

det säjer jag nu yo

att proppmätt okcså liggra ellrer mer halvliggra i en soffa okcså tittra på en tråkrig dvdefilm som är så tråkrig att man egjentligen tittrar på någnontning annat: in i sej själv

okcså med andra ord in i allan andra in i allihop det är bara ett litet tjoho mellan dej själv okcså allan andra

jag är märkelig tänkrer man okcså blir man lite förvånrad det säjer jag nu yo

märkelig jag det är ju bara jag det säjer jag nu yo det är väl inte ingnenting speciellt med mej det säjer jag nu

men det kankse är just det

att man är annrorlunda än allan andra

okcså sammetidigt är man likadan som allan andra

dom här benen som grår okcså grår okcså hjärtat som slår okcså slår okcså ögnonen som tittrar okcså tankrarna som far som skridskoåkrare runt i huvudret vart ska dom vart ska dom det undrar jag nu

yo

paradisets frukcter

yo

det är fredag i sverigje i världen

härligt härligt men farligt farligt

man köprer hem lite exstra av det groda

okcså det blir ju lite onyttrigt till farran det säjer jag nu: chips nöttrer några ölburkcar okcså en liten rakcrare till hokceyn hoppsan där gikc man upp ett halvt ton på en fredagskväll det säjer jag nu yo

ugnarna sittrer okcså smaskrar i sej farliga färgämnen sokcrer det är livsfarlighetrer i nästnan allting alltrid det säjer jag nu

men men

man kan okcså smaskra i sej frukct frukct är godis det säjer jag nu: bananananer ananananas honugnsmiljon ansjovisperon äppler vindruvor fredsdruvor okcså lite mer omögliga frukcter att kommra ihåg vem som är vem i frukcternas okändra värld: mango papapapaya okcså vad är det för skillnad på klementin mandarin satsumas småcitrus det undrar jag nu

yo

torsdag, februari 23, 2006

menniskans värdighet

yo

hejsan hejsan nu ska vi diskutrera menniskans värdighet i kvällrens lilla program

kvällens gästrer är några stykcen det säjer jag nu

det är gölen okcså hans kompisrar abuabu okcså hernandez okcså fotbollsvmexsperten sverkcer okcså hans kompis embryo

välkomna alla ni bortkomna

takc takc

vad säjer du gölen var innebär värdighet för dej det undrar jag nu yo

det vet jag bestämt det har jag bestämt

okcså vad är det du har bestämt det undrar jag nu yo

att man ska vara mot andra som man vill att andra ska vara mot en själv det har menniskan vetat i tusentals år okcså ändå betrer folk sej som små

som små

som små

som små vaddå det undrar jag nu yo

får man svära i tevede det undrar jag nu yo

helst inte

då vår det vara takc takc

okcså vad säjer ni andra vad innebär värdighet för er det undrar jag nu yo

hernandez: att man inte spolrar efter sej

förlåt

att man inte spolrar efter sej

skullre det vara värdigt det undrar jag nu

jaså värdighet jag tykcte du sa vidrighet det säjer jag nu

sverkcer: jag anser att värdighet innebär att värdighet innebär man ska vara exstra snäll fast man tykcrer att det är svårt just då till exsempel om någnon har sagt nörd ellrer kallat en för andra tillfällen tillmälen att man struntrar i det okcså grår vidare eftrersom jag är större än förtalet det säjer jag nu yo om förtalet är talet noll är jag talet tio på en skalad banan det säjer jag nu yo

interessant interessant okcså vad säjer ni två det undrar jag nu yo

embryo: att man är snell men aktrar sej för att vara så snell att man grår i anderas fällror okcså dumhetrer

snell men snell som sej själv

abuabu: jag tykcrer man kan bjudra ibland på en hammaburjare okcså ska man se att nästra gång får man en hammaburjare själv det säjer jag nu yo kankse en big

takc takc för era synpunktrer det säjer jag nu nu blir det os igen på tevede en repris okcså efter reprisen blir det os igen i direcktsändening välj mellan skidskyttrar ellrer curlingföräldrar det gällrer att hållra sej vaken det säjer jag nu

yo

dom där

dom där strår därbortra

dom där strår därbortra vid grinden när du ska grå ut i kylan okcså grå den långngna vägen hem från skolkan

du är kankse bara åtta nio år okcså dom där är kankse bara tio elva år okcså din morra har sagt: struntra i dom där dom är bara olykcliga okcså räddra innerst inne innuti

okej morran

okcså kommrer du grående

hejsan hejsan dom där tänkrer du dom där är bara olyckliga okcså räddra

men dom är flera stykcen okcså du är ensam också du är inte olykclig men rädd är du

vart ska du då ditt lilla embryo

hem

nähä du ditt lilla embryo du ska in här bakom bakom okcså ska vi berättra för dej hur du egjentligen är ditt lilla

nej

jo

nej

okcså springngrer du igjenom dom där dom dom där försvinnrer som dimmra som inte ingnenting dom föresvinnrer dom är nollror ingnenting ta bort dom ta bort dom

bli inte dom där

alla är dom där som ingnen vill vara

om alla låtrer bli att bli dom där så försvinnrer dom där okcså blir nollror ingnenting

dom där behövrer inte finnas om vi inte vill

dom där bror inne innuti oss allihop det säjer jag nu yo

onsdag, februari 22, 2006

gölen

han kallras bara för gölen

ingnen vet vad vi ska göran med honom han sittrer alltid för sej själv längngst bak okcså tykcrer illa om allting alltid okcså liprar åt alla alltid okcså kommrer med svordomare okcså oförskrämdhetrer

tills en dag det var idag det var eftrer lunch kan man kalla det ett mirakel

majjen strår därframme okcså pratrar okcså pratrar okcså pratrar okcså pratrar det handelar om tjetjenien om ryskland om krigret om bombrerna om barnen om allt

då räkcrer gölen upp handen

jaha tänkrer man nu kommrer det vanliga: abuabu har släppt sej majjen när är det rast vad är klokcan kan vi inte få slutra tidrigare det här är så tråkrigt det säjer jag nu

men inte idag inte den här gångngen

idag räkcte gölen upp handen okcså sa han okcså han lät liksom förevånad: är alltihop det här verkeligen sant majjen

majjen såg på gölen okcså sa det här tog en strund: vad menrar du nu

krigret barnen är alltihop det här verkeligen sant

ja sa majjen ja det är sant

det var det värsta sa gölen

okcså sa han: det är mykcet orättvisror på jordklotsen det säjer jag nu yo

det är det det är det sa majjen okcså såg tysckt på gölen

vet du vad sa gölen

nej

okcså nu restre sej gölen upp också såg sej omkring okcså såg han annorlundra ut större starkrare okcså han knöt en näve okcså höjde han den

vet du vad sa han

nej

jag ska bli statsministrer majjen det säjer jag nu

oj

vi satt tysckta allihop okcså kändre att det här var någnonting alldleles exstra någnontning sant det var så här det skulle bli det här var framtidnen vi såg: gölen skulle bli statsministrer han hadre bestämt sej det säjer jag nu yo

jag ska bli statsministrer sa gölen igen i frammetiden

okcså ska jag föreändra alltning okcså ska det inte gå åt några fler barn i några fler krig nu får det för sjutton krutgubbrar räkca

det säjer jag nu yo

tisdag, februari 21, 2006

bomb

vi kan inte ricktigt släppra dikc

vi kan inte släppra lös dikc

vi kan inte rikctigt släppra den här dikc med sitt jacktgevär

vi kan inte släppra lös den här dikc han är samhälleligsfarlig med sitt jacktgevär okcså hans bästisar ronald mcdonald okcså georgegrafi w bush

nu sittrer dom övrer världskartan igen igen

jaha jaha irak irak vad säjer ni det var inte ingneting roligt all olja gikc oss förbi okcså madam hussein bara bråkrar okcså dom röstrar som soppröster allihoppsan nej nej

har du kartan någnonstans där undrer alla hammaburjarpapprer okcså pizzakartilongnger var i all välrden är vi någnonstans

irak iran där någnonstans i ketchupen

iran säjer ronald mcdonald dom har mykcet olja

jag troddre det var ketchup det säjer jag nu

iran irak säjer w iran irak vad är det för skillnad det undrar jag nu

iran vi kankse kan bombra dom säjer dikc det vore en liten massförströelse

om du ska bombra någnonting alls din klantskalle träffrar du väl på sin höjd någnon höjd utanfrör rom ellrer london

jag har hört att iran vill byggra kärnkraftvärk säjer donald mcronald

iranijerna det undrar jag nu yo säjer dikc dom ska väl hållra sej på den flygrande mattan

vi bombrar dom bestämmrer w

vi bombrar dom säjer han nu har jag tänckt igjenom det här: iran irak iran irak iran irak iran irak det spelrar ingngen roll det låtrer ungjefär nästan presis mitt i prikc lika

man kan alltid hittra på att dom har massförströelsevapen

ellrer inte

det säjer jag nu yo

fortsättning följer förehoppningngsvis inte alls det säjer jag nu

fred på jordklotsen snälla ni

yo

brev

morran okcså farran sittrer med ett brev okcså lysrer det omkring dom av tevedeljus okcså ljuset från gatuljuset okcså kökfläcktssljuset det är mörckt men alldeles ljust det säjer jag nu yo

det är inte ofta man får brev det säjer jag nu

nej nu är det mest intrernet world wide okcså mobilerna som pip piprer okcså tjutrer i natten

att sittra okcså hållra i ett papprer som är lite gult i ljuset det skimrar lite som guld i ljuset

har ni fått ett brev det undrar jag nu yo

ingnet svar dom sittrer okcså läsrer okcså läsrer

har ni fått ett brev det undrar jag nu yo

ingnet svar dom sittrer okcså läsrer okcså läsrer det är en stilla stund sednan tittrar dom upp okcså säjrer det är från farbror george som är i djungelen det är fantastiskct det säjer dom nu

vilcka fågelar vilcka växster vilkca nättrer vilcka skärvor som lysrer genom dom ohyggeligt höga träden ner på tälten där dom bror forsckarna upptäkcrarna miljövännerna farbror george okcså hans miljövänner

skrivrer farbror george allt det där det undrar jag nu han som är så hemmelig av sej annars det säjer jag nu yo

hemmelig yo men hans brev är som en ricktig djungel

yo

måndag, februari 20, 2006

yo

yo

en del sittrer i yokohama okcså bloggrar en del i tokyo en del i new yo

en del sittrer okcså bloggrar i new dehli ellrer på en gammlal deli okcså med en donut okcså en cokelikola okcså bloggrar det säjer jag nu yo

jag kännrer ingngen i yorkshire men där sittrer säkert någnon puddning okcså bloggrar

en del sittrer här yo

ibland andra embryon sittrer ibland yo embryo okcså okcså bloggrar

det säjer jag nu

yo

snöre

morran sammelar på sånt där det säjer jag nu: snören okcså andra små sakrer som man annars glömmrer bort

skruvrar
spikrar som är raka fortfarandre
knapprar som kommer farandre fort som små hjul som man kan ha på tändsikcsasksbilar som man byggrer
nålrar
fjäderar både till små små urvärk okcså sådnana som inte värker fågelfjädrar
en okcså annan litnen sten

ute i snön finns okcså spår i snön små snören små snöskärvor som gnistrar i dimljusen från bilrarna som far förbi

man kan spara på bildrer inne innuti i huvudunet okcså bara som små filmer minnen är små okcså tar ingen plats men dom rymmrer mykcet hela huvudunet är fyllt av snören lapprar bitrar bildrer skärvor som fallrer okcså glöms i innuti inughuit snön

det som glöms i snön kommrer fram i solen okcså plokcrar morran upp det

ah ett snöre igen ah en litnen nöt som en ekorre har tuggrat på ah ett litet äggskal från kankse en blåmes ah en skärva från ett ljus som föll gjenom snön gjenom natten

yo

sparkrav

svercker kommrer förbi i sina för små brallror okcså sin gammela skjorta okcså ser han lite uppegiven ut

jag skullre hjärna ha ett par nya brallror det säjer jag nu säjer han

men ta ditt studie okcså köp dej ett par brallror grabbardin är snyggt det säjer jag nu yo

nej nej det grår inte

varför då

eftrersom min farra har infört sparkrav allra måste dra sitt strå till stakcen det säjer han nu det säjer jag nu yo

men nya brallror det måste man ha

jo fast farran säjer att det finns dom i africka som inte ens har brallror

hm där har han en poäng din fiffriga farra vi får tänkra igjenom det här

hm

hm

hm

hm

hm hur ska vi göran för att få honom okcså att förstrå att du svercker inte kan bli lidrande för att andra har det ännu sämre okcså grå omkring i för små gammela brallror

rättvisa är svårt det säjer jag nu yo

ohyggeligt svårt är det i alla fall sköna brallror det undrar jag nu yo

jodå men dom är väldeligt korta på vintrern

hm

hm

hm

hm men om vi tänkrer att din farra till exsempel inte får ha kvar sin gammela tyscka bil vad säjer han då

han har redan sålt den hela bmwen okcså gett pengngarna till dom som bättre behövrer dom

det finns ingnenting som han inte vill vara utan det undrar jag nu yo

jodå os

os

han kan inte vara utan os

han kan inte vara utan os okcså teveden med andra ord

exsakt presis

okej då tar vi den då tar vi den

vilkcen

teveden vi tar den vi kidnapprar okcså får han tillbakcs den när du får nya brallror

han kommrer att bli lessen det säjer jag nu yo

bra

bra hur menrar du

om han blir lessen kan vi tröstra honom

det är sant det säjer jag nu att tröstra är fint

presis exsakt okcså säjer vi: skaffra ett par nya lite längngre brallror till sverkcer så får du tevden tillbaks okcså blir du glad okcså om du blir glad orckar du fortsätta krampen för dom små okcså svagra det säjer jag nu yo

det kan fungrera det säjer jag nu säjer svercker

klart det fungrerar menniskan är aldrig omöglig det säjer jag nu

yo

söndag, februari 19, 2006

fåglarna II

iiih

det här blir läbbrigt

det här blir som värsta undrergångngsdvden

i bushen kommrer georgegrafi w busk okcså hans kompis dikc

hey dikc där kommrer en fågel den kankse har fågelinfluensa det säjer jag nu skjut skjut

okej w jag skjutrer jag skjutrer

poff

oj

det var min gammela kompis advokadon han var mykcet större än en fågel men lik ändå

hur kundre du hur kundre du dikc du skjutsade din gammela kompis klantigt det säjer jag nu yo

men han var lik ändå

inte ännu

inte ännu

nej han är inte lik ännu men blir han ett då liggrer vi illa till dikc hade det varit en indijan då hade jag fattrat dikc dom har ju en fjädrerbuske dom har vi skjutsat gjenom århundradena det hör liksom till jobbret det säjer jag nu yo

han hade en litnen fjädrer i jägrarhatten det var kankse den som lurade mej det säjer jag nu w förlåt

okej okej dikc men gjör inte om det det säjer jag nu yo eftrersom du är vice president okcså om jag blir skjutnen av någnon tokstolle som inte vet hur man siktrar ellrer om jag får fågelinfluensan okcså blir ricktigt dålrig då är det du som ska ta över dikc

det fixsar jag w jag lovrar

då är det du som hållrer i knappen dikc

jag vet jag vet

men om du inte kan se skillnad på en advokado okcså en litnen fågel hur ska man vågra lånra ut knappen till dej dikc det undrar jag nu yo

men kan du hållra i den kan väl jag w min gammele kompis det säjer jag nu yo

det har du rätt fel i dikc det säjer jag nu

yo

marsmenniskor

det är blött okcså slasckigt det är hemsckt det är en grå dag det är det här dom kallrar februari det är dimma ellrer regn det är något slags hemsckt regn som är som en grå dimma som grår rakt igjenom det grå

somliga tror att dom har dött det är hemsckt när dom vaknrar okcså det är en grå februraridag som den här

somliga tror att dom kommrer att dö när dom vaknrar i det här hemsckt grå

somliga tror att dom inte har vaknrat alls att det är en mardröm alltihop det hemskct grå

somliga tror att det här kommrer att grå över somliga anrar att det finns ett solljus utanfrör det grå som sakta grävrer sej igjenom okcså kommrer ned till oss

till slut

till slut kommrer våren okcså sommraren okcså man kan träna på det så länge man kan provra sina badbrallror inne innuti innanför inomnhus okcså grå omkring i köket i badrummet i vardagsrummret stå i hallen okcså spegla sej okcså säja

ah vilcket himmelens fint sommrarväder det är redan i februari okcså hur ska det då inte bli i mars det undrar jag nu

yo

onsdag, februari 15, 2006

fåglarna

yo

man strår på ett skär i skärgården okcså väntrar

himmelen är grå okcså tom okcså kommrer värmen okcså kommrer ljuset okcså kommrer dom första

svanarna kommrer
tärnorna kommrer
ändrerna kommrer
nu kommrer gässen
nu kommrer dom små fåglarna småfåglarna

okcså strår man på ett skär i skärgården okcså väntrar okcså sakta börjar dom fallra ned ur himmelen

en efter en efter en efter en efter en fallrer dom ned ur himmelen med mjuka dunsrar mot den sista isen mot dom första öppena vattnen

dom döda fåglarnas grå fjädrar sprids i det grå

hur ska det grå för dom hur ska detta sluta det undrar jag nu yo

hjälp dom

mos

listra över olicka mos

nummrer fem är snömos det är det som blir när det geggrar ihop sej okcså är någera plusgradrer okcså alla skor är hopplöst förelorade i snömoset dom föresvinnrer okcså strumprorna blir sura det säjer jag nu yo

nummrer fyra är potatismos som är hjort av pulver det är bara rena pulver som kan ätra sådnant med ricktig aptit det säjer jag nu yo

nummrer tre är rotmos det kan funkra en dystrer dag i kanske ocktobrer novembrer när ingnenting händrer annat än att: idag blir det i alla fall rotmos alltrid något alltrid något även om det smakrar lite sisådär det säjer jag nu

nummrer två är hemlagrat potatismos med muskot med persilja med doften av smör okcså hur det ångngar när det kommrer svävrande till matbordet okcså köttbullrarna som bullrar okcså rullrar ned på talleriken okcså såsen lingngonen okcså moset som ångngar okcså doftrar

nummrer ett är äpplelmos det funkrar till alltning med kanel med mjölck i bakvärk till skinckan till efterrättren till filmjölcken grötren man glömmrer bort det ibland men man kommrer ihåg det igjen okcså slutret gott alltning gott när man plokcrar fram en burck okcså ställrer fram: ah äppelmos dagen är räddrad det säjer jag nu yo

nu skinrer solen som ett äpple det säjer jag nu yo

tisdag, februari 14, 2006

tvärtom tvärtom

vår kompis hernandez han är inte majjens favorit det säjer jag nu eftrersom hernandez alltrid ska göran alltning tvärtom

hej hej allihopa säjer majjen nu ska vi diskutrera dom här bildererna

nej nej inte bildererna jag vill diskutrera os os säjer hernandez

okcså plokcrar han fram tideningar med os os okcså ska vi tippra guld silver brons okcså göran tabellrer listror kan vi inte skrivra idolporträtt okcså mejla tevede okcså ställra frågror

nej nej vi ska diskutrera bildererna

men är inte det lite lite uttjatrat majjen säjer hernandez jag tykcrer vi kan ta rast

man kommrer liksom ingngenstans ingnenting händrer

ellrer när vi ska hyra en dvde okcså vi har änteligen bestämt oss det blir kalle okcså chokladfabricken ho ho okcså varsin tvåhundragrammrare från chockladfabricken okcså abuabu han köprer en julchockladask väldeligt stor eftrersom dom rear dom nu dom är lite liksom vita okcså torra bitrarna men vaddå säjer abuabu det är femti procent det säjer jag nu yo

okcså är det chockladfabricken så är det det säjer jag nu yo då ska man vräkra i sej

men men vi har glömt hernandez

eftrersom när vi ska betalra kommrer hernandez med en tvärtomdvde en dockumentär supersize me: man ska inte ätra junk food man ska inte ätra chocklad okcså fett okcså godis hammaburjare pizzror

men hernandez det är ju det enda som grår att äta säjer abuabu

okcså strår dom där okcså tjafsar okcså tills alla andera somnar okcså grår hem hej hej det var den dvdekvällen det säjer jag nu yo

fast det finns ett trixs det säjer jag nu

eftrersom hernandez alltid gjör tvärtom så kan man göran tvärtom tvärtom

majjen säjer okcså sniglar han ned på hernandez: nu ska vi pratra om os os

nej nej skrikrer hernandez jag tykcrer vi ska diskutrera bildererna i tideningen istället

jamen okej då jamen okej då om du så hjärna vill det hernandez så kan vi väl göran det

ellrer: hörni kompisrar ska vi inte hyra den här interessenta dvdedockumentären om irak okcså krigret det tykcrer jag nu yo den verkar väldeligt vicktig

nej nej skrikrer hernandez jag tykcrer vi hyr kalle okcså chockladfabricken det säjer jag nu yo

jamen okej då jamen okej då om du så hjärna vill det hernandez så kan vi väl göran det

yo

måndag, februari 13, 2006

lunchpaus

yo

det är lång kö till himmelen okcså där grår mångnga menniskor med sina tallrikar brikcor glas bestikc det tar en hel evighet att komma fram

okcså när man kommrer fram strår det bistra män okcså kvinnror med slevrar där okcså dom tittrar inte upp dom tittrar ner i sleven okcså ner i grytan där det pruttar någnonting som är brunt okcså gult okcså det ångngar det är en hemsck luckt

är det här himmelen eller är det här hellevetet det undrar jag nu yo

nej nej det är chili con carne

nej nej det är lava från jordklotsens innandöme till dom föredömda som grår i den långnga kön mo evigheten i evigheten det säjer jag nu yo

dystert

yo

men menniskorna är uppefinningsrika dom hittrar på kul grejer okcså vansinnigra grejer i kön det säjer jag nu yo dom sjungnrer dom bloggrar dom är med i os dom är med i big brother dom krigrar dom släpprer bombrer dom skrivrer dickter dom plokcrar svamp dom lagrar chili con carne är det verkeligen mögligt är inte det här en ganskca misslykcad rätt som har blivit fel den lukctar inte speciellt smasckigt det säjer jag nu på en skalad banan ett av tio högst

nej nej men smakra innan du klagrar alla måste smakra innan man får grå ut på rast i solskenet det säjer jag nu yo

soluppgången

yo

när den lilla parvelen vaknar okcså solen har pannan övrer hustaken okcså det brinnrer i himmelens blå okcså molnen fräsrer av det vita ljuset okcså ett flygeplan ritrar ett iskallt vitt strekc övre det ljusblå ljusblå

okcså den lille parvelen klär på sej

okcså den lille parvelen drikcrer sin chocklad den är varm det säjer jag nu yo

julrosen är fortefarande röd okcså fin i fönsteret fast det är februari nu mitt i prikc

okcså den lille parvelen sättrer på sej sina vintrerkängngror okcså sin halsduk okcså sin mössa okcså sin jakca okcså sina vantrar

okcså grår han ut okcså har solen lagt ut en lysrande väg i snön som grår upp i det blå

okcså den lille parvelen går upp i soluppgångngen som en svart prikc okcså försvinnrer i ljuset det säjer jag nu yo

vart tar han vägen det undrar jag nu yo

torsdag, februari 09, 2006

bermudas

plötseligt kommrer alltning tillbaka

sommrarna
solskenet
strändrerna
ananananasen som man skär upp okcså skivrar
sanden på stranden doften av hammaburjare

den där doften av tesprit okcså grillkol okcså palmolja från solbadrarna okcså doften som fräsrer till när man läggrer hammaburjarna på gallret

okcså hur det svidrer på axlarna det är den första dagen med ricktigt hårt solsken okcså man drikcrer en cokelikola okcså vattnet glittrar det är segelbåtrar som vipprar därute motrorbåtrar som drar som strekc mellan klipprorna man ser pilotglasögnon som blixstrar till det är grabbrarna som kör motrorbåtrarna dom tror dom är kenny bräkc

okcså kommrer några kanotrer under träden som dopprar sina grenrar i vattnet

okcså kommrer någera svanrar

okcså kommrer någera ändrer

okcså är hammaburjaren klar okcså har man sina blommriga shorts som farran kallrar bermudas okcså det är långngt kvar av alltning till ingnenting

medan snön fallrer fallrer minnena som snön det säjer jag nu yo man kännrer hur varm hammaburjaren är i handen brödet doften av rå lök tomatketchup okcså av starck senap det är starcka minnen det säjer jag nu yo

spargrisen

yo

här kommrer ett känsligt kapitel det säjer jag nu yo det handelar om menniskors ärlighet okcså om deras oärlighet håll i plånboken det säjer jag nu yo håll i dina surt förvärvrade

ibland kan man inte låtra bli ibland är det stört omögligt

man är sugen på något till exsempel en påse chips till exsempel en tvålitrers okcså en kvällstidening okcså en hyrdvde batman begins kankse vad vet jag okcså är man embryos brolla okcså har man ingnga pengngar okcså strår embryos spargris i fönstret okcså lysrer som en röd som en röd

som en röd spargris

som en röd spargris strår spargrisen okcså lysrer och dess sken lysrer jag är en spargris en röd fet spargris fylld med embryos tjugor okcså guldtior okcså en okcså annan femtilapp hundering okcså vidrare

man skakrar på den man kan inte låtra bli man är inte en skurck från början det här är någnons annan mark man beträdrer här bror redan indijanerna här kommrer cojbojbrollan okcså har ingngen rätt men

girighet viljan att ägra viljan att ha det är ett gift

man kan alltid ta sej sin rätt man kan alltid hittra på herregud embryo har så mykcet pengngar dessutom tror jag att han har massförströelsevapen i sitt ordförråd glömda någnonstans under madras madrasseen den gamle skurcken

jag behövrer en del av hans rikdomrar okcså man ska delra med sej till dom starckare så är världnen uppbyggd det säjer jag nu yo

okcså strår han där brollan okcså pillerar med sin fikckniv i spargrisen okcså in i rummret kommrer embryo okcså svercker som ska spelra monolopol okcså svercker tapprar förstås hela spelet så pengrar hotellell hus gatror okcså norrmalmstorg flygrer över golvet som skärvor ur himmelen

okcså brollan strår där som en snål jätte med fingrarna i kakburcken den skurcken

oj

hej embryo hej svercker

jag skullre bara jag skullre bara kollra om den här knivren fikc plats i den här grisen jag fundererar på att bli slacktare jag bara övar mej

jaha jaha

men nu ska jag presis grå ut okcså gå på

jaha jaha

hej hej

men brollan men brollan om du behövrer pengnrar säj bara till du kan lånra ellrer jag kan köpa någnot av dej du har mångnga bra grejer

menar du det embryo

javisst säj bara till dte säjer jag nu yo

smart det säjer jag nu vad vill du köpa embryo det undrar jag nu

mysko

mysko

mysko

han är ganskcka dyr det måste jag säja

hur mykcet det undrar jag nu

fem hundra det säjer jag nu yo

okej

okej

okcså måste man få ut fem hundra ur den där grisen okcså vad gör man man hämtrar en hammrare okcså medan svercker håller för öronen drämmrer man till okcså hela föremögenheten trillrar ut bland monolopolpengnar

det är bara pengngar det säjer jag nu yo mysko ska få bro här under fönstret i sin lilla korg han kan få vakra över mina surt fördärvande pengngar det säjer jag nu

yo

musiken

kännrer man sej lite spänd lite sträng kan man cittra på ett berg
okcså spelar grintarr

ellrer bara ta det piano okcså lyssna till besfärernas harmoni

ur nattens blåsbälj kommrer den största musiken: skärvorna
som springrer från big bang med trådrar av ljus okcså ljud eftrer sej

lyssna

det kommrer toner ur nattvioler okcså violiner blommrornas musik

om man är lite trumpen kan man lyssnrar till trumpetrerna
som havet spelrar på hornstötrarna från havsbrotten hur vågrorna
slår på dom stora trummrorna hur havets virvlar slår

trumvirvlar mot sanden som lyssnrar alldleles stilla

rättvisemärkt

yo

förut trykcte han såhär sverckers farra: släng ut dom vägra betala dra inte ner på kastra inte skräp på min tomte okcså vidrare okcså vidrare

nu är han en ny menniska

nu är han den nya menniskan nu är han rättvisekämpren nu blixstrar det om honom han kommrer okcså ringnrer på klokcan fem på morgononen okcså hej hej nu tänckte jag göran en enkät tror ni på en bättre värld om allra hjälprer till att sammela in gammela sakrer okcså ge dom till dom som inte har det undrar jag nu yo

men men klokcan är fem på morron

ja ja men ska vi räddra världnen är det bråttom det säjer jag nu yo

jag ska frågra farran ett ögonblikc tramp tramp tramp tramp farran yo farran yo tramp tramp tramp tramp

vad sa han vad sa han

han sovrer klokcan är fem på morron

men vad tykcrer du själv embryo tykcrer du inte att vi måstre fördela alltning mera rättvist okcså köpra te tetröjor kaffe bananananer jymnastikskor okcså från dom fattriga så att dom okcså blir rika som vi

lika rika som vi det undrar jag nu yo

alla kan bli rika bara man köprer okcså säljer likra mykcet

jag vet inte jag klokcan är ju fem på morron okcså jag är lite pömsig det säjer jag nu yo kan vi inte räddra världnen till exsempel klokcan nio eller klokcan halv elva det undrar jag nu yo

okcså sverckers farra sättrer upp sitt pekfingrer i luften okcså ansicktet blir allevarligt okcså blikcen sträng han är den strängnge rättvisekämpen oj oj: lille embryo lille embryo klokcan halv elva kan det var för sent det kan vara för sent redan nu

okcså räkckrer han fram en mapp med en lapp okcså en penna det säjer jag nu

skriv på skriv på säjrer han

skriv på vaddå det undrar jag nu

protestlistan om alla orättvisror överallt

okej

okcså skrivrer jag på: embryo

får man gå okcså vila lite lite till nu jag ska upp till skolkan okcså det är att dra sitt strå till stakcen den enorma jordklotsstakcen det säjer jag nu yo

sov gott embryo okcså frid vare med dej det säjer jag nu

yo

onsdag, februari 08, 2006

bilbild

farran kommrer in från garaget med ett vercktyg okcså med ett ordförråd som inte grår av för hakcror det säjer jag nu yo

morran: gå ut i förrådret med det där ordförrådret

farran: men det är bilen säjer han okcså bitrer ihop man kan se hur dom ricktigt svåra orden samlas inne innuti huvududet som en skokc hundra ricktigt ilskna hundrar men allt han säjer är: men det är bilen

okcså han har varit okcså slitit med det där vercktyget han hållrer i handen okcså dragrit och skruvrat okcså bänt okcså vridrit

men allt som kom tillbacks till honom var fula ord bilen ville inte starta

brollan resrer sej från bordet där han har suttrit som inne innuti sina egena tysckta tankrar okcså jäsprar han okcså säjer han: jag kan fixa det där

farran: du

brollan: ja

men du kan ju inte ens sättra på dej brallorna annat än okcså bak okcså fram

nähä

okcså grår brollan ut i garaget okcså är det knepptyst i en kvart okcså sednan hör man hur det brummrar till om motormorrororn okcså garageporten knarrar okcså bilen rullrar ut på uppefarten okcså farran störtrar ut: du får inte köra den där hör du vad jag säjer det säjer jag nu yo

sorry säjer brollan okcså slår av tändeningen okcså klivrer ut okcså langngnrar nykclarna till farran som står med dom i handen sedan i en oändelighet okcså tittrar på bilen innan han vändrer sej mot brollan som strår där ute i kylan i snön i vintrern i skymeningnen okcså frågrar farran

hur hjorde du det undrar jag nu

mekaniska fingngrar säjer brollan okcså viftrar med sina smala händrer okcså grår han in okcså farran strår där okcså tittrar på sin gammela bil

okcså tiden tar ett skutt okcså strår sammetidigt alldleles stilla det säjer jag nu yo när generationerna okcså generatorerna möts

tisdag, februari 07, 2006

dom

yo

dom som sittrer i kulvertererna dom som liggrer på bara pappskivror mitt i vintrern dom som grår i snön nättrerna igjenom dom som liggrer okcså sovrer på nattbussen dom som inte har det som dom inte har ingnentingmenniskorna

det är för dom

okcså för dom allra små okcså minsta okcså för barnen som ska bli dom stora okcså starcka ellrer i alla fall snella

det är för dom

för dom gammela som sittrer okcså glor ner i sitt knä okcså inte minns inte tänkrer dom som är inte ingnenting men som finns dom som har funnits dom som har varit för dom som hjorde alltning

det är för dom

dom som tänkrer varije morgon en sjufemma en kanyl en oxplesion i huvududet ett solsken inne innuti det är vad jag behövrer jag betalrar vad som helst för att kunna andras

det är för dom jag kämprar mej igjenom dom grå dagrarna det är för dom jag drar på mej strumprorna räkcrer upp handen sittrer på bussen det är för dom jag sittrer bakom kassaapparaten bakom skrivordet bakom målvacktsmasken bakom gräsklippraren bakom barnvagnen bakom bankdiscken bardiscken sjukhusdiscken bårhusdiscken bakom allt

det är jag som är bakom allt det är dom som liggrer framför mej det är dom som är framme i frammetiden det är för dom jag jobbrar det är för dom jag kämprar

det är kompelicerat men det fungererar hyfsat det säjer jag nu yo

måndag, februari 06, 2006

polarisering

yo

brollan har sina polare dom är ett feruktansvärt gängng med grabbrar som tror dom är tuffast i världshistorien

men dom är inte det dom är bara grabbrar

en kallrar sej big mac okcså han har en kniv en annan kallrar sej idioten okcså han har ett stenansickte

fast jag har sett dom där två

big mac när han var okcså på skolkgården med en tjej oj oj han var som en liten snäll blommra som stod där okcså vajade i hennes andedräkct det säjer jag nu yo stenansicktet var som en sandstrand som böljadre sej i böljan blå det säjer jag nu

yo

idioten honmon såg jag i parkleken med sin femåriga lille lillebrollra okcså han gnungade kollrade på kanininerna okcså köpte glass okcså satt och rufsade brollan i håret det var en solskenshistoria

om man tänkrer sej att alla har en sådnan där solskenshistoria inne inuti sej

varför vrålrar man ut sej sin ilska på gatror okcså torg det undrar jag nu yo

varför retrar man upp varandra till bristeningsgränsen det undrar jag nu yo

om man tänkrer sej två sidror av samma mynt sådan är menniskan

om man tänkrer sej två fopållslag

om man tänkrer sej två halvklotsar om jordklotsen är uppedelad

om man tänkrer sej dom okcså vi

men så flyttrar man till den andera platsen okcså hamnrar i motståndarlagret eller på andera sidan jordklotsen

om vi blir dom

om dom blir vi

då blir man polare med dom som man var opolare med förut det säjer jag nu det är inte svårare än såhär: kom över hit okcså rufsa oss i håret okcså köp en glass dom är smarriga på den här sidan okcså

vi hör ihop allihop hör ni inte det

slutra bråkra

det säjer jag nu yo

söndag, februari 05, 2006

mod

yo

det enda jag minns är hur hernandez reste sej ur bänken okcså sa: förlåt majjen det var jag det var lite onödigt hjort

okcså majjen tittrade upp från den klottradre papprerslappen där han satt längnst fram okcså man såg att han var lite lessen för han är snäll majjen han är ingngen dumskalle ingen fascist nazist ingngen som trykcrer ner folk i skorna det säjer jag nu yo

en del majjar är det kanske men inte vår

okcså hernandez bad om ursäkt det var menat som ett skrämt men det funkrade dåligt det säjer jag nu yo det var en tekcning på majjen där han hade uniform okcså liten hitlermusollelinimustasch

det var bra tekcnat men det här är inte jag sa majjen okcså höll upp bilden så man såg uniformen okcså mustaschen

det var bra tekcnat men det var inte majjen

okcså hernandez reste sej ur bänken okcså sa: förlåt

att säjra förlåt okcså skakra hand okcså bli kompisrar det är modigt okcså svårt

att bli osams är hur enckelt som helst det säjer jag nu

yo

lördag, februari 04, 2006

rädsla

nä det är klart man inte är rädd hur skullre det se ut varför skullre man det undrar jag nu yo

men det är bra högt abuabu okcså vi har aldrig åkt förut

äh man har sett på tevede hur dom kör i pipelines okcså big jump det är ingnen konst

igngen konst det undrar jag nu yo men det är stupet stupet det skrämmrer

vi kom ju upp då kommrer vi ner det säjer jag nu yo

det är klart men

dåså

men det var ju i liften då fikc vi lift nu måste vi klara oss själva

är du rädd embryo det undrar jag nu yo

rädd jag nej nej

okcså har vi åkt skateboard det här är sammra sak men ingna jul alltså lättrare det säjer jag nu yo

fast dom här sittrer fast

det är rädselan som skrämmrer inte stupet slappnra bara av okcså låt brädan göran jobbret

okej abuabu du först

nej nej du först

nej nej du först

nej nej du först

nej nej du först

ja hellre det än att stå här okcså frysra brallorna av sej det säjer jag nu yo

lykcra till

vi ses i himmelen embryo

okcså abuabu ner som en litnen prikc som viftrar i snön okcså armarna som viftrar huvudet benen okcså här kommrer han ner mot hoppet vi får hoppas han överlevrer det säjer jag nu yo än så längnge strår han på benen på brädan okcså big jump big jump okcså blå himmel okcså abuabu flygrer han flygrer verkeligen

han svävrar mot det blå han är den flygrande kompisen han är i himmelen nu

tills han landrar då är det bara att plokcra upp mobilen okcså ringnga ett ett två okcså jo min flygrande kompis har landrat kan ni kommra okcså grävla upp honom ur snön det undrar jag nu yo

fast plötseligt mitt i den kraschlandrade tystnaden

fast plötseligt mitt i den kraschlandrade tystnaden ser man en hand sträkcras upp ur snön okcså en knutnen näve okcså en mössa okcså en abuabu som skrattrae okcså roprar någnot som inte grår att höra ända hit upp till toppen av världnen men han skrattrar det säjer jag nu yo

abuabu den flygrande kompisen yo

onsdag, februari 01, 2006

friluftsdag

yo här kommrer vintrern med sina bekymrer jaha i vekca tre fyra är det friluftsdag ni får välja på skidror skridskror vintrerpromenenad hokceybokcey ellrer klättrervägg

embryo: hokceybokcey det låtrer det

hernandez: klättrervägg
mobbo: klättrervägg
abuabu: klättrervägg
resten av gängnget: klättrervägg

men hallå

hokceybokcey det låtrer ju ska ni inte

är du knepp ellrer är du knepp embryo hokceybokcey vad ens är det för någnot det undrar jag nu yo

hokceybokcey det är en sport för dom som gillrar sport det säjer jag nu det hörs ju det låtrer

men vad gjör man det undrar jag nu

är du dum eller man spelrar hokceybokcey det hörs ju det säjer jag nu yo är du feg det undrar jag nu

lykca till det säjer jag nu yo

så kommrer då den stora dagen

alla som ska spelra hokceybokcey räkcrer upp en hand

en

bara en

ska du spelra helt ensam hade du tänckt

ja det är väl en fri dag en fri värld ett fritt jordklots det är en fri friluftsdag det säjer jag nu yo

jaha här har du en klubba okcså en boll

klubba okcså boll vad ska jag göran med dom det undrar jag nu

spelra hokcerbokcey det säjer jag nu du har väl skrillorna med dej

är du galen är ni galena allihop ska man ha skrillor på sej det är omögligt jag kommrer att slå ihjäl mej okcså alla som kommrer i min väg det säjer jag nu yo

men du har ju valt hokceybokcey

jag börjar tvivela alltså finns jag men vad är egjentligen hokceybokcey vad ens är det för någnot det undrar jag nu yo