måndag, januari 03, 2022

idiot wind

Vi ska inte polemisera. Vi ska enas. Vi har ett gemensamt mål. Ett enda jobb. Utan att till överord, för det är det inte: Vi har en värld att rädda.

Men. Vad är det som händer med opinionsbildningen. Vad är det som händer med allmänbildningen. Varför denna okunskap, detta raljerande, detta politiserande, av en av människan skapad naturkatastrof? Rädsla. Oförstånd. Positionerande. Är man beredd att offra framtiden, för att regera i nuet. Handlar det som så ofta om pengar, om vinst, om dåraktig kortsiktighet. Eller har det bara brunnit i roten på dem? The idiot wind.
Dagen efter artikeln i länken nedan skriver PM Nilsson i DI: "Mp har fångats av fantasin om ett klimatnödläge som motiverar långtgående nedstängning av näringsliv och kraftigt ökande statliga åtaganden." Fantasin. Joru. 500 hem utplånade av en eldstorm i Colorado över nyår. Eldstorm, mitt i vintern. 2021 översvämningarnas år världen över har just passerat. Den varmaste nyårsdagen som någonsin uppmätts i London i förrgår. Koldioxidkurvan oavbrutet stegrande. Värmekurvan oavbrutet stegrande. De här nyheterna har avlöst varandra i decennier nu. Och vi vet varför det sker. Vilka är fantasierna. Vem är det som fantiserar.
Det är alldeles bedrövligt att till synes bildade och erfarna skribenter kommer ut som komplett okunniga och fördomsfulla klimatförnekare. Även om man är humanist eller statsvetare eller ekonom eller varifrån man nu kommer, borde man ha koll på sådant elementärt som växthuseffekten och koldioxidkurvan. Plus ha förmåga att lyssna och lita till vederhäftig kunskap och forskning. Klimatvetenskapen har nu kommit mycket långt och världssamfundet har enats om att vi måste ställa om till hållbart. Men politiker särskilt åt höger och opinionsbildare över hela fältet tycks inte ha fattat ett jota. Det är nu det sker. Blindstyren.
Maths Nilsson har enträget kämpat mot och diskuterat med klimatförnekare länge nu. Och ger sig lyckligtvis inte. Han skriver: "Nästan ingen av den kritik som lyfts fram mot klimatvetenskapen är ny utan har motbevisats sen decennier tillbaka. Även dessa bemötanden finns lättillgängliga om man söker på nätet. Det borde vara en skyldighet att skribenter tar del av dessa innan man rasar i diverse krönikor." https://www.aftonbladet.se/debatt/a/28Xrnr/ledarsidor-forleder-folket-om-klimatet