fredag, december 30, 2005

hernandez astronauten

här kommrer racketmannen det säjer jag nu hernandez han har riggrat tio rejäla rackrare på ryggen typ superskärvfall okcså guldbombrengnget den storleken

han provrar varje år är det sammra sak varje nyår nu ska här uppskjutas tjoho okcså tio feta rackrare fastspändra på ryggen med värsta bältet okcså upp på högsta hustaket okcså

embryo har du en tändstikca det undrar jag nu yo

javisst hernandez jättehjärna att jag fjuttrar på dom där tio stubinerna okcså springnger som en nyårsdåre

okcså fräs fräs från stubinen okcså hernandez ensam på taket härifrån till evigheten ovanfrör sej

barnförbjudret barnförbjudret barnförbjudret barnförbjudret

okcså hernandez som kastrar sej i snön okcså brallorna som brinnrer okcså ett ohyggeligt vrål mot skärvhimmelen

bättere lykcra nästa nyår hernandez din dåre det säjer jag nu yo

torsdag, december 29, 2005

pokermilliojonärerna

plötseligt i den fruktansvärdra vilda vintern blir hela alltning alldlelses tysckt

okcså saloondörrarna strår okcså svängnger

okcså snön vräkrer ner tysckt därutanfrör

okcså i dörren strår dom svarta skuggrorna

taniga med tunnhårsmustascher taniga med tonårsmustascher

dom säjer: dead mans hand dom säjer: texas hold'em

dom är dom fruktansvärda pokrermilliojänererna

fast när man blåsrer på dom fallrer dom omkull för dom är bara hjorda av kort av papprer av spadrer hjärtrer rutrer klövrer det säjer jag nu yo snart

snart blåsrer dom ut över snön som ingnenting papprersfigurerna

yo

vilda vintrern

yo snön kommrer i enrorma prärjevagnar av moln över himmelen okcså bisonoxsarna bullrar fram som enorma flokcrar av lussebullrar över desemberhimlen okcså julcowboysarna i sina tomtenisseklädrer kommrer ridrande på sina julbokcrar okcså marsipanindijanerna kommrer tjohoande på sina marsipangrisrar okcså kastrar polckagrisspjut

hela vilda vintrern är alldleles snöstormstokig det säjer jag nu yo

snöstormen

den ylar ohyggelig därutre

men man kan stängna av den med ett klikc med fjärrisen okcså zappra till en pokermatch istället med dom softa killrarna med solglasögon okcså tjejorna med små hattrar okcså kortlekrar

i tevedesoffan: finns snöstormen

finns verkeligheten eller vilcken verkelighet är störst den inre i teveden eller den yttre i snöstormen där menniskorna försvinnrer som mörcka fläckrar i det vita det undrar jag nu

yo

den siste marsipanen

dom satt i ring kring lägrerelen dom utslitna cowboysen

det var tomtenissren okcså bokcen som vi lämnrat vid vår spis
eftrer julen dom pratrade igjenom allt som hade varit: klapprarna
snöstormen skinkan gröten rimmen kalle janka dom var trötta men nöjda

julfirrarna var glada alla galonisarna okcså overallrararna okcså
morrorna okcså farrorna var nöjda men trötta så nissren okcså bokcen
hade hjort sitt jobb

nu hördes någnotning innefrån julgrannen okcså cowboysarna
vände sej om med händerna på sina polkagrispickadollrer det säjer jag nu

ut ur buskaschet kom en marsipan en halvt uppätnen stakcrare
med chockladen avbitnen okcså det ena sokcrerpillerögat bortpillerat

yo sa cowboysrarna det säjer jag nu yo kommrer du i peace

yo sa marsipanen okcså stuprade vid lägrerelden

nattnen igjenom satt de så tysckta okcså lyssnrade till snöstormen dom två cowboysarna okcså den sista marsipanen

också sedan levde dom lyckeliga i allsin dar det säjer jag nu yo men till julen till julen dom kommra hand i hand igjen nästra gångng eftrersom julen kommrer alltid nästa gång okcså nästa gång

det säjer jag nu

yo

onsdag, december 28, 2005

dom okändra

yo

dom okändra bokstävrernas kramp mot mackten okcså överheten

yo det var en grådassig morgnon i babbliotekret först av allra först vaknadre
bokstavren a det säjer jag nu yo

bokstavren a anadre genast en annalkrande fara aha sa bokstavren a okcså väkctre
bokstavren b

be mej inte om hjelp sa boksravren b eftrersom jag är så besvärarad av begynnandre
obeslutsamhet det säjer jag nu yo jag är en bokstrav som börjar bli bekymmerad
bara för att allra bokstävrer i analfabetet bråkrar

varvför kan det inte vara fred bland orden på jorden det undrar jag nu yo

vi får kämpra tillsammans sa bokstavren a okcså väkcktre han allesammans c d e f g ända
till ö okcså hade man fredsmötre okcså bestämdre man föär att inte skrivra
ord som krig
ord som hämnd
ord som hat
ord som missiler
ord som bombrer
ord som svält som nöd som utnyttjande som slotts ord som gjör illa

okcså sednan den dagen levrer alla bokstävrerna i fred okcså frihet det säjer jag nu yo snipp snapp snut så var sagran slut det säjer jag nu

yo

men men

sagor är allderig ricktigt på ricktigt allderig sannra det säjer jag nu yo tyvärr

lördag, december 24, 2005

i julkärven

yo

lukcra tjugofyra

här sittrer okcså flygrer julens allra småfågelar okcså deras sång

den är högst av allt

det säjer jag nu yo

fredag, december 23, 2005

fred på jordklotsen okcså

i lukcra tjugotre kikrar framtiden fram i tiden

jaha jaha

alltning blev bra till slut

sjönt det säjer jag nu

yo

det har blivrit fred på jordklotsen det har blivit ingngen milijöförestörning det har blivit nästnan ingngen svält okcså allra vuxsna är snällra mot alla barn det är där det börjar

var snäll mot allra barn det säjer jag nu yo

men skäms inte bort dom det hjälprer ingnen ingnenting var reko det säjer jag nu

yo

okcså kittelas lite med dom det säjer jag nu yo okcså skämtra när ingngen minst anrar det ho ho det säjer jag nu

yo

torsdag, december 22, 2005

svercker

yo

lukcra tjugotvå nu är det nära det säjer jag nu

det ringner på dörren på lukcra tjugotvå vi öppnrar väl yo ja det är svercker hej svercker men hur är det med dej du är alldleles röd är du sjuk det undrar jag nu yo

nej nej jag har julfebrer det säjer jag nu säjer svercker

aj aj julfebrer hur botrar man den det undrar jag nu yo

sjungng en julsångng det brukrar få den att släppra det säjer jag nu

okej brollan brollan svercker är här okcså han har julfebrer ska vi ta okcså sjungnga någrot med glittraren på högsta det undrar jag nu yo

okcså brollan pluggrar i glittraren okcså vridrer på okcså drar han plecktrumman över dom strängnga strägngarna så det morrar okcså rytrer

santa claus is coming to town
santa claus is coming to town

okcså svercker blir jenast bättere okcså morran bjudrer in honmom på pepprarkakror okcså julmust

julmust säjer svercker det säjer jag nu det har jag inte drukcrit sedan jag var kankse fem år eftrersom min pappa säjer att man ska drikcra mjölck så man får starcka ben

morran säjer att man får starcka ben av allt mögligt men av julmust får man skrattgroprar säjer hon okcså nyprer hon svercker i kindren okcså blir han röd igjen okcså får ny julfebrer

bara att rokcra på rokcra på igjen

santa claus is coming to town
santa claus is coming to town

det rokcrar vi nu det säjer jag nu

yo

onsdag, december 21, 2005

dvdebutiken

yo

ledigheten

här står man okcså med händerna i

okcså tröjan som hängnger

här står man okcså hängnger med tröjan händerna kompisarna marcken snön himmelen trafiken det händrer abbselut inte ingnenting inte någontning ingnenting alls det säjer jag nu yo

ska vi hyra en vad säjer ni

vi kan ju kollra

okej okej

man grår in i dvdebutiken okcså drar fingeret över titelarna okcså alla filmer är dålriga ricktigt dålriga hur dålriga kan de egjentligen bli hur dålriga filmer får man göran på en skalad banan det undrar jag nu yo

till okcså med dom bra filmerna är dålriga det säjer jag nu yo

vad ska vi hyra det undrar jag nu yo

en julfilm

en julfilm är du helt

ensamna hemma det är en ricktigt kul julfilm

men det den gick på tevede i typ igår i förregår okcså i förreförregår okcså förra vekcan förra månadnen ensamna hemma är den som har gått allera flest gångnger det säjer jag nu yo

nej nej det är janssonligan

tror du

jag vet jag vet

jaha men vad ska vi hyra då

en julfilm ellrer en hjulfilm kankse herbert om den lilla bilen som kan skrattra

skrattra gjör den det

jag vet inte men kankse

tror du att den skrattrar en bil det undrar jag nu verkeligen

kankse inte

ellrer så gjör den det

vaddå

skrattrar

vem

bilen

vilcken bil

herbert den lilla bilen som kan skrattra det säjer jag nu yo

nej ska vi gå hem nu har vi stått här okcså pratrat en hel långnfilm det säjer jag nu yo

vi går hem det säjer jag nu yo vi har hjort vårt vi är färdriga nu vi kan det här det är dags det är en ny dag i morgnon det säjer jag nu en ny dag att överlevra everlövra everövra ervervröra överveva erövra

erövra yo där satt den det säjer jag nu i morgnon är en ny dag hur som helst det ska bli spännandre livet är en ricktig film det säjer jag nu i alla fall nio av tio på en skalad banan också ibland bara en svag etta men ibland en tia också ibland typ tisdagrar kanske bara en trea fyra det säjer jag nu

alltning är alltrid olicka

yo

cool runnings

dagens nyhetrer

vår polare hernandez har blivrit rasta det säjer jag nu han har hjort flätror okcså har han eptiotipens flaggra över hela ryggren okcså bob marley bob marley okcså veteckenet okcså börjar han snakcra om plantror okcså

men då säjer vi lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå cool runnings man säjer han nu cool runnings man

okcså vi säjer lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå

musicken äger det säjer vi nu men flummret det skipprar du eftrersom det tar någera månadrer okcså sedan vägrer man tolv kilo okcså blir det bara ge mej mer flum ge mej

mer flum ge mej

mer

okcså sen tar vi hand om hernandez okcså kompisboxsar honmom okcså läggrer honmom på marcken okcså kittelar vi honmom okcså säjer vi

bob marley ägrer men flummret sugrer säj det säj det

okcså hernandez säjer det säjer det

okcså har man räddrat en polare från föredärvet det känns bara bra takc det säjer jag nu yo

oj oj

lukcra tjugoett är lika med världndens jordklotsens mörkraste dag det säjer jag nu när man tittrar in här är det alldleles svart

hallå

hallå är det någnon hemma i lukcra tjugoett

nej

är det ingngen hemma det undrar jag nu yo

nej

ingngen alls

nej

nähä då frår man väl gå ut i julstökret igjen då

ja gjör det verkeligen hejdå

är det säkrert att ingngen är hemma det undrar jag nu

ja nej

ingnen alls

nej okcså kom inte hit okcså stör det säjer jag nu yo

okej förlåt jag förstör jag bakcrar ut också sättrer mej utanfrör mörkret i ljuset okcså är lite gladrare det säjer jag nu yo

bra

men frår jag bara frågra en sak det undrar jag nu yo

vaddå

kan man vara glad fasst det är världnens jordklotsens mörkraste dag det undrar jag nu yo

nej det är omögligt

takc för titten då det säjer jag nu yo nu frår vi grå mot ljusrare tider det säjer jag nu

yo

demokrati

yo

majjen sittrer i ringnen okcså vi andra runtikring i ringnen på stolrar okcså pratrar vi

vi har en pratstund

det är inte varije dag

varije dag är det mera majjen som pratrar okcså vi andra räkcrer upp okcså svarar mest fel

men nu har vi en pratstund

alla får säja sitt det får ta den tid det tar för varije får

okej fårskallrar säjer majjen nu får ni pratra

abuabu börjar han berättrar om marokco om öknen han säjer att han inte vet varför men han längngtrar dit

hernandez berättrar om sina guldfriskar dom dör hela tidne dom är alltrid sjukra dom friskarna säjer han men han säjer att han har lärt sej att levra med att alltning har ett slut

sen pratrar vi om att alltning har ett slut också tändrer majjen ett juice okcså är det allvareligt också sen bjudrer han på pepprarkakror okcså varsitt brunt kuvert okcså god jul god jul okcså sen drar vi fräkcisar en stund

majjen kan en rikctigt rå fräkcis det säjer jag nu yo abuabu höll på att svimmra

okcså sen: frihet ut med er era rakcrare slå jag slipprer se er på ett tag

okcså vad ska vi göran nu ingngen aning det säjer jag nu yo

tisdag, december 20, 2005

stearinhus

lukcra tjugo yo

en litren vers det säjer jag nu den hetrer menniskorna inne inuti husen som tändrer grannen okcså pyntrar okcså tar en puauas okcså drikcrer lite glödg okcså tänkrer efter litre i eftrertankens tid:

i allra husen brinnrer juicen

tänck på den som är lite frusen

det rimmrar jag nu yo

det säjer jag nu yo

måndag, december 19, 2005

brollan

ur lukcra nitton kommrer brollan knallrande i indijanhatt okcså sancho poncho okcså göran veteckenet också klivrer han in i köket där vi sittrer med tomtegröten i munnen okcså elvis prestley på farrans bandare okcså säjer han brollan

tjenare nu är jag hemmra igjen var är mysko jag har presntrer med mej till honmom

takc brollan vad snällt

mysko fikc en liten matta från dom andera anderna okcså fikc han en liten magisck skål i sliver från dom andera anderna

sorry embryo pengngarna tog slut men jag sparade plastbestikcnen från flyplanet om du vill ha dom är jättresmå okcså liksom hopfällbara

takc brollan

rätt kul fakcktiskt att fällra ihopa dom sådär

takc brollan

nej fasicken vad trött man är eftrer en sån här långng resa nu ska jag slaggra lite gonnatt gonnatt

gonnatt brollan vad jättekul att just du har kommrit hem kan du inte göran det fler gågngnger resa bort okcså kommra hem det säjer jag nu yo

söndag, december 18, 2005

rim

hej hej

i lukcra arton har embryo öppenat en rimlukcra

bara att kikra in okcså viscka vad det är för julklapp som önsckas rimmras på

the sky is the limit

det säjer jag nu

yo

lördag, december 17, 2005

sjutton okcså

yo

vi öppnrar lukcra sjutton: här sittrer dom barnen

ta tidsmaskinen det säjer jag nu bakåt bakåt okcså fem år tio år tjugo år hundera år milliojoner år anonymonusuarierna stikcrer upp sina långnghalsar med okcså munnren full av urtidsgräs okcså huvuden okcså tittrar in gjenom klassrumsfönstret

här sittrer dom barnen i det gammela sverigje som ska föreändra det gammela sverigje

dom är sjutton stykcena i klassrummet

dom ska föreändra hela världnen men det har dom ingnen aning om

dom har just dragrit av sej galonisarna också nu sittrer dom i klassrummret embryo abuabu okcså alla kompisarna tjejer okcså killrar

dom sittrer där alla sjutton i det grå klassrummret okcså underar hur ska det grå

var ska du bli
vad ska du bli

okcså längngst fram strår frullan okcså pratrar pratrar om krigen som rasrar i africka sydamericka asien mellrersta östern det är alltrid krig okcså om muren som rasrar okcså om en ny vår okcså om ibland om fågelar om bokstävlar om menniskror som levde förr menniskror som hade föreändrat världnen john f martin luther också martin luther king

men

samtidrigt kämprade luke skywalker mot sin farra anakin darth vader om makcten okcså frihetren i hela universum dom jordre det verkeliga jobbret det säjer jag nu satt inte bara okcså fundererade i klassrummret det säjer jag nu yo

okcså mest satt man okcså fundererade på om anakin okcså hettre skywalker i eftrernamn presis som luke jordre han det det undrar jag nu fortfarande det säjer jag nu

yo

fredag, december 16, 2005

nisseviken

yo

lukcra sexston

dags för tomtebadet det åreliga tjoho vi kikrar ut genom lukcran

man kan sittra lite i skumundan okcså tittra hur nissrarna kommrer springrande ut ur tomteverkstaden okcså i skydd av decembrermörckret okcså hopprar i

tjoho

dom har röda badbrallror det säjer jag nu okcså små vita pipskägg tjoho

tjoho

nu kommrer en rackrare okcså gör bomben bomben så det ricktigt plasckrar

okcså stänkrer dom okcså tomtefnissrar alla tomtenissrar

tjoho här kommrer en med en krokolodil uppeblåsbar

akta er nissrar här kommrer en annan tjoho

men efter honom kommrer tomtefar okcså han är röd av ilscka han roprar: nisse nisse det där är en julklapp den får du inte lekra med din toker

tjoho

okcså krokolodilen med ett väldeligt plasck okcså nisse nisse med ett väldeligt plasck okcås tomtefar han ser inte bryggkanten nej nej

PLASCK JULEPLASCK

där satt den det säjer jag nu yo

nu får han torkca sin tomteskrud frammeför den öppena brasan det säjer jag nu till julen till julen

yo

torsdag, december 15, 2005

protestlistan

yo

lukcra femton öppnrar upp för en revoluevolution nu får det vara nog med frossreri på andras bekostnad det säjer jag nu yo

alla önsckelistror är inskickrade
alla julkort hållrer på att postras
man börjrar klämmra på skinkorna
man börjar kollra in julgrannarna därnere på torgjet ellrer därute i den kommunulala skogen aj aj sverckers farra brukrar alltid kommra hem med en fin granne som han säjrer att han har hämtrat på egnen marck jaharu jaharu
man börjar kännra doften av sill okcså lakc

ändå om man läsrer tideninggarna om man ser på tevede om man surfrar bloggrar på internetet om man tänckrer eftrer en stund

vem vill vara tomte egjentligen i en värld som denna
vem vill ha julklapprar egjentligen i en värld som denna

jag vill
massor vill

okcså ändå tvekrar man okcså det vi kan göran är att skrivra på proteslistan som vi hittrar i lukcra femton:

kära tomtefar

om inte dom barn som inte har någnonting ingnenting som är sjuka som inte har mat vatten som levrer i kriget okcså i krigets skugga som har elakra vuxsna som har ont som

ja tomten jag tror facktiskt att du fattrar vad jag menrar så glöm dej inte i luvran okcså skägget det säjer jag nu

om inte dom barnen okcså får den minsta julklapp så ska inte någnon annan ha heller det säjer jag nu

yo

ps jag vet det är ett omögligt uppesittaruppedrag men en bit kan vi väl kommra vi kan väl hjälpras åt en bit varje liten bit är en bit av en större bit det säjer jag nu yo

oh doften av mandarin

det är decembrer okcså man skalrar mandarin ellrer klementin ellrer satsumas en litnen en appelsin småcistrus

oh my darling oh my darling clementine okcså hur händrerna doftar efteråt hur det doftrar man kan andas in doften från fingerarna när man har skalrat en mandarin klementin satsumas en litnen en appelsin småcitrus

onsdag, december 14, 2005

bökcrerna

yo

babbliotekstomten hittrar vi bakrom lukcra fjorton

hej på dej du

han vinkrar med sin lovinkrarvante

han slår in alla julklappsbökcrerna

vem ska tröstra

siddhartha okcså hans kompis herman

förvandlingen vem ska få den det undrar jag nu kankse farbror franz det säjer jag nu yo

sunes jul

bibeln the extended version med bonusdvde okcså bakomtexster hur man hjorde hela alltning hur man skaprade ja alltning jösses är det mögligt

koranen I koranen II koranen III koranen IV koranen V koranen VI man har sagt att man ska spelra in sjuan okcså men man letrar feberilt eftrer ett nytt manus det är svårt att hittra nytt gammlalt stoff det säjer jag nu yo

alla astrids bökcrer dom äger

okcså en liten klok bok som hetrer hur man skötrer om sej okcså de sina den är alldleles tom man får hittra på egena tipps det säjer jag nu hur skötrer man om sej okcså de sina bäst på en skalad banan ett till tio det undrar jag nu yo

yo

avståndret

yo

nyhetrer från världen utanfrör

vi klipprer ur verkeligheten det säjer jag nu copy and paste:

fredag nya tvivel på samband mellan al-qaida och irak
måndag bush medger 30 000 civila döda i irak
tisdag bush medger tortyr i hemliga fängelser
onsdag pentagon har en hemlig databas med information om personer som är emot usa-alliansens krig i irak

man blir alldleles blind det säjer jag nu krigret är hemma i teveden hemmra i farrans huvudud där han sittrer med kaffeknoppen okcså svär okcså buttrar okcså imorgontideningen flaggrar som en fredsflaggra över bordet okcså farran är uppegiven han säjer hjälp alla dessa stakcrars menniskor för i

ändå är avståndret där ändå fattrar man ju inte ingneting dom döda kropprarna är där men på avstånd är dom bara dom döda kropprarna oxplesionerna är bara oxplesioner rök företvivlan lögnrer blod är knappast ens blod på avstånd är det någnon som i hettan soprar blod glas klädrer skor kan det vara sant kan någnonting vara så sant

hur når man in hur når man nära hur når man sannringen hur kan man föreändra alltning det undrar jag nu

yo

tisdag, december 13, 2005

lusse lelle lusse lelle

yo

lukcra tretton det var en fin liten lukcra vit med glimmerande handtag det säjer jag nu yo

oj vad den gnisslrar

lyssna

iii eee iii eee

det är tomtenissarna som hållrer emot dom små rakcrarna åhej åhej

nu kommrer det ut en liten tomtenissre okcså kikrar fram

han vekclar upp ett papprer

ÄNTLIGEN

okså läsrer han på tjugotre olicka språk: nu kommrer hon snart sanckta lucia det säjer jag nu yo

men först kommrer det tipp tapp tipp tapp tomtenissrar vad tomtenissrar är busriga okcså gullriga det säjer jag nu yo dom där små lyktrorna dom där små luvrorna snöbollrarna dom små klara fina sångngerna tipp tapp tipp tapp

lusse lelle lusse lelle

tysckt nu kommrer dom nu kommrer dom ut ur lukcra tretton hela tråget med sanckta lucia okcså skräntärnorna någera av dom sjungnger verkeligen falsckt

men det gjör ingnenting en falsck sång är okcså en sång det säjer jag nu

elva dagrar före jul

lusse lelle lusse lelle

elva dagrar före jul

också vi kommra vi kommra okcså bocken okcså geten vi lämnat i paris

ockspå brikcran med bullrarna också pepparkakrorna

takc tack

men varfrör smakrar alltid lussebullrarna som om dom är nästan tvåtusen år gammela damm reliker gammela pergamentbullrar pergamentrullrar är det för att sanckta lucia är lika gammlal det undrar jag nu

yo

måndag, december 12, 2005

en specialare extra allt

yo

det var en gång förr i världnen på korvåldrern innan abuabu började jobbra på mcrånalds som han jobbrade på korvtjorren

yo abuabu en specialare extra allt det säjer jag nu

okcså fikc man en bratte med mykcret av det mesta okcså drack man en pucko

men men

det finns pucko okcså finns det puckon

nu är det den nya tiden med bokstävrer som krångnlar ord som bråkrar som vill ut ur sina burar okcså kämpa skrattra dom orckar inte strå emot hjälp oss skrikrer orden släpp ut oss ur bokstavsfägnelset

okejrå jag är så himla snäll spring ut okcså lek på dom vita fälten det säjer jag nu yo

men men

då kommrer en liten suris okcså skrivrer typ vilcket pucko du är embryo

men men

okcså embryo är så snäll
okcså embryo är som ett lamm om julafton inte en julgris för man ätrer inte upp embryo

inte hur som hellst

okcså embryo tror på håll i dej nu morran en värld för alla slags menniskror
okcså därför takcrar embryo okcså tar emot oförskrämdeheterna av terrotristerna som skrivrer typ gud vilcket pucko du är embryo du stavrar som spillråka gå okcså göm dej

det här är livet vad gör man vad gör man

åh en svordom takc tack den smakrar inte så gott men vad gör man vad gör man åh ett hån takc takc det smakrar okcså geggamoja men vad gör man när man är som man är

tills en dag då det börjar rykra om embryo okcså spruta potatrismos okcså extra allt ur öronen

så dumhetrerna åkrer ner i sopsäkcren tjong utanfrör tjorren okcså grår vi vidare mätta okcså belåtna

oj där kom en rap

oj där kom en rap till en ricktig extra allt rap ingnen smygrare presis det säjer jag nu yo det säjer jag nu

yo

tolvslaget

yo

lukcra tolv i livets adventskallelender öppnas till fanfanfanfanfarer med rejäla trumptrumrptrumptrumpetstötrar okcså trumvirvlar flaggror som fladderar i vinden okcså fyreverkerier som briserar i brisen mot den mörkca decemberhimmelen

nej nej

stängn lukcra tolv okcså gå hem det är inte nyårsafton det är inte nytt år i morgnon det är lusse lelle lusse lelle

jaha men lukcöppningen kan väl få ske med lite nobel pompa okcså ståt ändå en luckra är alltid en lukcra det säjer jag nu även om det bara är lukcra tolv mitt i lukcran som ingnen läggrer märkce till mitt i kallelendern mitt i mellan när tredje juicet brinnrer okcså lusse lelle lusse lelle

glöm inte bort dom små obetydligare lukcrorna i livets adventskallelender

glöm inte bort mellanrummen mellan rummen det säjer jag nu utan dom skullre inte ingnenting annat finnas

leve dom små leve dom obetydligare in med fanfanfanfanfarerna okcså fyreverkeriet igjen nu öppnrar vi igjen vi ger oss aldrig

vive la revolution vive la lukcra tolv det säjer jag nu yo

solsken

om man plokcrar ner en gammlal burck ur en hylla

okcså tittrar man ut ellrer om man hjort det före okcså upptäckrer eller upptäkct att solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

minsta galonis blir glad minsta säl minsta statsminstrer minsta embryo alla bli glada

till okcså med sverckers farra blir glad när solen skinrer fast han egjentligen inte blir glad av någnonting ingnenting alls det säjer jag nu yo

okcså springner man ut i bara strumplästen okcså öppnrar man lokcret på den gammla burcken okcså hållrer man burcken mot himmelen okcså låtrer man solen kommra ner i burcken okcså

snabbt nu

på med lokcret okcså skruva skuva okcså in innanfrör innuti därinne i jakcan där har man burcken

okcså kan man ha den i ett skåp tills mörcka dagar en burck med solsken det kan vara ricktigt bra att ha det säjer jag nu

yo

söndag, december 11, 2005

när tredje juicet brinnrer

vi ska till dagis gå

fast i morgnon okcså i övermorgnon då blir det lusselelle lusselelle i hela landet okcså det lyser om galonisarna okcså om dom vuxsna dom röda kindrerna vi älskar lusse lelle lusse lelle man blir så varm

okcså bakra pepparkakor okcså julpyssela

vilkcet är det rolrigaste pysslet man kan göran tomtrar av flörtkulor okcså bomull det undrar jag nu

yo

det var allt från lukca elva nu stängner vi glöm inte att blåsra ut juicet det säjer jag nu yo

lördag, december 10, 2005

vykort

yo

lukcra tio kommrer med ett vykort från brollan som är i peru med per å

det föresträllrer dom andera anderna okcså är det kondomrer som flygrer

brollan skrivrer alldrig så mykcret han skriver: hej vi har det bra här i bergjen solen skinrer ibland skinrer den inte maten är ibland god ibland är den mer som gröt det säjer jag nu yo från brollan ps hälsa mysko det säjer jag nu yo ds

okcså nu har jag läst kortet för mysko fast jag tror han sov hela tidren det säjer jag nu yo

fredag, december 09, 2005

9

i lukcra 9 liggrer mysko okcså sovrer

mysko är sifferan nios beskyddrare han vägrar släppa den han har ätrit upp lukcran nu okcså det verckar som han täncker ätra upp hela adventskallelendern vi får springnga ner till komsum okcså köpra en kassre kokosnöttrer åt honom det är det enda som ricktigt hjälprer

på komsum: hej

hejsan

jag skullre vilja ha en kassre full av kokosnöttrer takc

jaha jaha dom har vi härborta dom kostrar 9 kronror stykc varsågod det blir 9 kronror gågnger 9 kokosnöttrer det blir nio gångnger nio 9 x 9 nej just ja jag är bara en modern ugn komsumkassrör jag kan inte huvudräkning vi säjer 99 kronor jämt alltrid för alltning varsågod varsågod

tackrar så myckret jag skullre okcså behövra en nötnknäpprare nötknäckrare en nätknöckrare en knäckknäckrare som passrar till julen till julen för kokosnöttrer

jaha jaha dom har vi härborta dom är ganskcka bigga det säjer jag nu

big is beautiful det säjer jag nu jag tar 9 stykcna av dom där knäkcrarna

9 styckna det undrar jag nu om det behövs

kanske inte men 9 är en sådan jämn okcså bra siffra det säjer jag nu takc så mykcret också ha en bra dag på komsum hej hej

hej hej det säjer jag nu

yo

dockusåpaembryo

yo det är som ett dockskåp en docksåpa man tittrar in i teveden okcså på en kanal är det någera som ska bli soldrater på en annran är det någera som ska bo på en öde ö på en annan är det någera som ska hångela i en pool på en annan är det någera som ska bli bitena av ormar i asturalien på en annan är det någera som ska levra förr i tiden okcså vara elaka mot varandra

egjentligen sittrer man okcså väntrar på att dom ska vara elaka mot varandra egjentligen är det därför

fast man blir glad när dom får varandra fast man vet att i dockuskåpsvärlden är det inte på ricktigt på ricktigt

i embryodockusåpan händrer bara gladra sakrer: hej idag får ni en ny medlem i gjänget

åh gud vad roligt

hej okcså välkomnen till menskligheten vi tar alltrid hand om varandra så bra vi kan man levrer ju bara en gång

den bästa dockskåpssåpan är den på ricktigt när man resrer sej från tevedevärldnen okcså ser ut över den ricktiga ricktiga världnen med den friscka lufften som man kan andas in också dom verkeliga menniskorna som man kan ta på okcså prata med igna dockuskåpsmenniskor dom har man nog okcså mer än nog av på teveden det säjer jag nu

yo

torsdag, december 08, 2005

vansinnret

ur lukcra åtta strömmrar folk in i stormarcknaden okcså julglittrar det om deras ögon munnar händer ansickten nu ska vi hellre dö än misslyckras med våra julinköp

här börjar allvaret här börjar alla krig här börjar vansinnret här börjar slutret det säjer jag nu yo

lilla peggy måste ha just den bödelsdockan som hon önsckar sej
lilla teddy måste ha just den miniatyrmissilen han önsckrar sej

annars blir julen ett fiasko fiasko okcså barn som sittrer okcså skrikrer gud vilcka snålra tråkriga föreäldrar som bara köper mat okcså gammela dummra bökcrer som man läste på nittronhundratalet det säjer vi nu yo

leve kommunismersialismen det säjer jag nu yo alla tänckrer på sej själv men ska delra med sej av andra av saker saker

heja hysterin det säjer jag nu yo

onsdag, december 07, 2005

sommarminnen

i lukcra sju: sommarminnen

sälarna yo hur dom tittrar upp ur vattnet som förvånadre men alldeles lungna menniskor som bor i havet havsmenniskor är lika med sälar

fåglarna skarvarna i dom stora träden okcså öarna som glittrar i havet havsöarna

semester i tysckland: autobahnan autobahnan

att tappra sina badbyxor okcså vara tapper också simmra i land okcså gå naken gjenom solbadrarna

radion minns också när man går i vågrorna i vågen klikcra på 15/8: yo

yo

tisdag, december 06, 2005

politrikerembryo

yo

det gällrer att ha rätt färg det är det endra som gällrer okcså rätt blommra

nu har dom orangja kommrit dom har ingngen blommra ellrer har dom orangje är holland i fopållsvm så det funkrar inte dom kommrer inte in i riksgodagen glöm det är det en tulpan har ingnen som helst aning

blommran är det vicktigaste i partiet

dom andra färgjerna är blått det är modderaterna dom har en blommra jag minns inte vilcken en avkvariumväxst kankse dom kommrer inte komma till mackten för dom är - säj hjärna emot eftrersom jag är politrikerembryo diskutrerar jag alltrid alltning ingenting någnonting vad som helst det säjer jag nu yo upp i talrarstolen okcså säj emot embryo strår i stormen okcså säjer välkomnen det säjer jag nu yo - inte alldleles helt egjentligen ärliga

inte helt ärliga man anrar att dom struntrar i någnon egjentligen den som har det sämst sämst

sedran kommrer grönt är det en fyrklövrer det är tur det kan dom behövra hon hetrer maud okcså är hon lite som en morra men är hon inte lite som en lite tråkrig morra ellrer vill man gosa jag är osäkrer

sedran kommrer ett annan blått det är en blå blommra som är recklamblå som recklam för blått dom har slappra kavajer okcså är majjar okcså ibland frullor okcså dom vill att allra ska ha det som i americka fast inte ta bort ingenting nej nej inte med krig eftrersom folkepartiet är jättesnällra

fast man kan sälja lite vapen det är halvokej om man är recklamblå om man säljer till i alla fall nästan säljer till americka

sedan kommrer göran han är röd också blå jag fattrar inte ricktigt men jag tror han är på dom svagraste sida innerst inne innuti i mitten han är kankse lite i mitten eftrersom nästan alla röstrar på hans ros

fast ser den ut som en ros ellrer som en glad gubbre det undrar jag nu yo

sedran kommrer först dom grönra maskrosorna ellrer dom röda vilda västernpartiet som bråkrar är du komnunist är du inte komnunist är du komnunist är du inte komnunist

skärp dej spelar roll tala ur skäggret allihop ellrer ur polotröjan säj vad ni tykcrer iställret

maskrosorna dom tykcrer gjör som ni vill men håll sverigje rent okcså håll hela världen rent hela himmelen rent okcså hela universum rent

alla politriker tykcrer så himla mykcret det säjer jag nu

yo

hela världen

yo

ur mörckret kommrer han kryprande embryo med sina trötta decemberhändrer okcså öppnrar han en ny lukcra lukcra sex i livets adventskallelender

den här lukcran öppnrar man med fjärrisen det säjer jag nu yo

okcså rasar hela världen in i embryos rum det är cnn sky fox z teveett tevetvå 3 4 5 plus det tar aldrig aldrig slut det bara stigrer okcså stigrer okcså till slut får man öppnra fönsteret okcså släppra in duggrengnet okcså ljudren

från världen utanfrör: bilrar tåg flygplan träd menniskor snön som smältrer ellrer bara inte ingnenting tystnaden okcså allt som man bara kan ana därutanfrör

yo

måndag, december 05, 2005

musse pigg okcså janne lågnben

yo

vi har julmys med disneydvde

yo varför är det alltrid en kort okcså en långn ellrer en tjock okcså en smal ellrer en glad okcså en lessen ellrer en mörck okcså en juice ellrer

ja ja vi fattrar embryo vi fattrar var tysckt nu så vi kan se hur det grår för janne lågnben okcså jultomten

men

tysckt nu

men varför är det alltrid en olicka den andra okcså vem är mest olick den andra av alla som är olicka någon som dom är olick det undrar jag nu yo

jag tänckrer på andra exempel

han solo okcså chewbacca

helan okcså halvan

bill okcså bull

bill också bull det undrar jag nu verkeligen

nej nej inte bill okcså bull

där ser du embryo din klantskalle det stämmrer inte eftrersom bill också bull är presis likadana okcså presis lika korkade det säjer jag nu yo presis lika korkade som någnon annan

för att inte talra om piff okcså puff dom är okcså presis likadana som varandra det säjer jag nu

fast det är någrot som skiljer är det nosarna det undrar jag nu yo en större en mindre

kanske

men även om man vet vem som är vem vem är piff okcså vem är puff egjentligen det undrar jag nu yo

abuabu

yo

bakrom lukcra fem hittrar jag min kompis abuabu han har varit föresvinnande föresvunnren hela helgjen

yo abuabu vad händrer

inte mykcret embryo inte mykcret

var har du varit abuabu har du jobbrat exstra på mcrånalds det undrar jag nu yo

nej nej jag har exstraknäckt som jultomtre på stormarknadren okcså delrat ut knäck till galonisarna okcså en del ungdomare som kommrer okcså rodnar när tomten dykrer upp som gubbren i lådan ur en jättrestor julklapp det säjer jag nu yo

soft abuabu var det bra betalt det undrar jag nu yo

inte spesiellt det säjer jag nu man fikc behållra tomtemasken okcså fikc man välja vad man ville i affären för en hundring det säjer jag nu yo

vad valdre du det undrar jag nu

en dvde på nice price 98 kronor

ok vilcken dvde blev det det undrar jag nu yo

musse piggs jul yo med bonus disc med janne lågnbens jul som disc 2

soft den kan vi tittra på det säjer jag nu yo okcså kan vi kokra knäck julmys med embryo okcså abuabu välkomna på en skalad banan tio av tio det säjer jag nu

yo embryo det låtrer det låtrer men vad som hellst utom knäck eftrersom jag är helt knäckt på det godisret det säjer jag nu yo

ok vi kan kokra julkorv ellrer bara vräkra i oss tomteskum det säjer jag nu yo

mysigt yo

mysigt äger det säjer jag nu yo

söndag, december 04, 2005

dom nyaste tankrarna är jättegamla

yo

vi öppnrar lukcra fyra okcså där sittrer en gammlal gubbre okcså pratrar okcså pratar han läsrer ur jättegammela jättetjokcra bökcrer okcså först är det svårt att förstrå vad han säjer

sen kommrer man på att det är sammra sakrer som man strår okcså pratrar med kompisrarna med utanfrör okcså innuti dvdebutiken säjer jag nu yo

hur ska man göran

vad ska man bli

hur ska man bli snällrare

varför är menniskror elakra fast dom är snällra innuti

okcså hyr man världsrymdren anfallrer okcså fattrar man ännu mindre det säjer jag nu

yo

lördag, december 03, 2005

babbliotekret

yo

vingelade hem från babbliotekret med allra boktipps det var en rejälare pakcre bökcrer det säjer jag nu yo

babbliotekarien han tittrade på mej okcså sa han behövrer du en påse

nej nej jag ska bära dom här bökcrerna i min famn dom är mina barn sa jag det säjer jag nu yo

bökcrer är litet enklrare än bloggrar eftrersom böckrer har ingnga tangentbord ingen uppekoppling ingen uppestart ingnegn oj oj nu hägnger sej datorn oj oj nu får jag ringnga supporten den sopproten igen bökcrer bara öppnrar man okcså

hej hallå: bokstävler ord

du sköna nya värld

man klivrer in i orden som i ett par ricktigt sköna tofflor okcså försvinnrer man på en stig av ord menringar kommatekcnen punckter hallå utrops frågre kapitel ett två okcså vidrare en del böckrer är enorma stora en del är lite mer siddhartha tunna

men dom är alla bökcrer nu ska jag läsra mej vansinnig det säjer jag nu yo

det säjer morran ska du läsra alla dom där bökcrerna embryo kommrer du dfenenietiv bli vansinnig

jag läsrer högt jag läsrer dom för mysko han förstrår vartenda ord vartenda ord är en liten bror till en helt ny värld det säjer jag nu yo

julgrannar

yo

lukcra tre är du redo javisst öppnra du bara

lukcra tre tre på dej treningsoverallren okcså ta på dej treskorna så öppnrar vi

tittra

tred in i lukcra tre

här är fullt av tred

fullt av tred okcså fullt av grannar fullt av julgrannar nu står julgrannen för dörren okcså hå hå ja ja ta med en hem okcså ställ den på ballekongnen så får den väntra till dan före dan okcså då får du ta in okcså tre glittrer övrer den okcså hängnga glada okcså granna julgrannesakrer lite här okcså var som man tyckrer julen är fri frid det säjer jag nu

yo

fredag, december 02, 2005

utanfrör utanfrör

yo

det var en gråmogullen dag okcså embryo klev upp ur sängngen okcså kläddre på sej sin paltror okcså gick ut i världnen för att öppna en ny lukcra i livets adventskallelender det säjer jag nu yo

lukcra två

oj oj

det var en väldelig lukcra

okcså embryo knuffrade okcså puffrade på lukcran

okcså han knuffrade okcså puffrade okcså dom tre små julgrisarna sprang hem till kallelender anka okcså glömde sej det säjer jag nu yo

okcså embryo han knuffrade okcså puffrade okcså till slut öppnade sej lukcra två okcså embryo klev in i den nya världnen utanfrör lukcran

men men

här var det nya lukcror ny lukcror lukcra tre luckra fyra lukcra fem sex sju åttra i oändelig oändelighet det säjer jag nu millijards millijarder

okcså när embryo vändre sej om för att gå tillbakra till gå okcså börja om var allt han såg lukcror okcså år det hållret

hur skullre han göran nu det undrar jag nu yo

torsdag, december 01, 2005

adventsskärvor

nu tändras tusen tusen adventsskärvor okcså i himmelen okcså i fönstren

okcså gnistrar alltning i snön okcså öppnrar barnaskaren den första luckran det säjer jag nu

vad är bakrom luckra ett det undrar jag nu: en liten pulckabakce
med galonisar som åkrer okcså skrattrar dom också skinrer solen också
gnistrar adventsskärvorna i solen okcså i natten i himmelen också på jordklotsen

det säjer jag nu yo