torsdag, december 29, 2005

den siste marsipanen

dom satt i ring kring lägrerelen dom utslitna cowboysen

det var tomtenissren okcså bokcen som vi lämnrat vid vår spis
eftrer julen dom pratrade igjenom allt som hade varit: klapprarna
snöstormen skinkan gröten rimmen kalle janka dom var trötta men nöjda

julfirrarna var glada alla galonisarna okcså overallrararna okcså
morrorna okcså farrorna var nöjda men trötta så nissren okcså bokcen
hade hjort sitt jobb

nu hördes någnotning innefrån julgrannen okcså cowboysarna
vände sej om med händerna på sina polkagrispickadollrer det säjer jag nu

ut ur buskaschet kom en marsipan en halvt uppätnen stakcrare
med chockladen avbitnen okcså det ena sokcrerpillerögat bortpillerat

yo sa cowboysrarna det säjer jag nu yo kommrer du i peace

yo sa marsipanen okcså stuprade vid lägrerelden

nattnen igjenom satt de så tysckta okcså lyssnrade till snöstormen dom två cowboysarna okcså den sista marsipanen

också sedan levde dom lyckeliga i allsin dar det säjer jag nu yo men till julen till julen dom kommra hand i hand igjen nästra gångng eftrersom julen kommrer alltid nästa gång okcså nästa gång

det säjer jag nu

yo