onsdag, december 14, 2005

avståndret

yo

nyhetrer från världen utanfrör

vi klipprer ur verkeligheten det säjer jag nu copy and paste:

fredag nya tvivel på samband mellan al-qaida och irak
måndag bush medger 30 000 civila döda i irak
tisdag bush medger tortyr i hemliga fängelser
onsdag pentagon har en hemlig databas med information om personer som är emot usa-alliansens krig i irak

man blir alldleles blind det säjer jag nu krigret är hemma i teveden hemmra i farrans huvudud där han sittrer med kaffeknoppen okcså svär okcså buttrar okcså imorgontideningen flaggrar som en fredsflaggra över bordet okcså farran är uppegiven han säjer hjälp alla dessa stakcrars menniskor för i

ändå är avståndret där ändå fattrar man ju inte ingneting dom döda kropprarna är där men på avstånd är dom bara dom döda kropprarna oxplesionerna är bara oxplesioner rök företvivlan lögnrer blod är knappast ens blod på avstånd är det någnon som i hettan soprar blod glas klädrer skor kan det vara sant kan någnonting vara så sant

hur når man in hur når man nära hur når man sannringen hur kan man föreändra alltning det undrar jag nu

yo