torsdag, december 15, 2005

protestlistan

yo

lukcra femton öppnrar upp för en revoluevolution nu får det vara nog med frossreri på andras bekostnad det säjer jag nu yo

alla önsckelistror är inskickrade
alla julkort hållrer på att postras
man börjrar klämmra på skinkorna
man börjar kollra in julgrannarna därnere på torgjet ellrer därute i den kommunulala skogen aj aj sverckers farra brukrar alltid kommra hem med en fin granne som han säjrer att han har hämtrat på egnen marck jaharu jaharu
man börjar kännra doften av sill okcså lakc

ändå om man läsrer tideninggarna om man ser på tevede om man surfrar bloggrar på internetet om man tänckrer eftrer en stund

vem vill vara tomte egjentligen i en värld som denna
vem vill ha julklapprar egjentligen i en värld som denna

jag vill
massor vill

okcså ändå tvekrar man okcså det vi kan göran är att skrivra på proteslistan som vi hittrar i lukcra femton:

kära tomtefar

om inte dom barn som inte har någnonting ingnenting som är sjuka som inte har mat vatten som levrer i kriget okcså i krigets skugga som har elakra vuxsna som har ont som

ja tomten jag tror facktiskt att du fattrar vad jag menrar så glöm dej inte i luvran okcså skägget det säjer jag nu

om inte dom barnen okcså får den minsta julklapp så ska inte någnon annan ha heller det säjer jag nu

yo

ps jag vet det är ett omögligt uppesittaruppedrag men en bit kan vi väl kommra vi kan väl hjälpras åt en bit varje liten bit är en bit av en större bit det säjer jag nu yo