fredag, december 16, 2005

nisseviken

yo

lukcra sexston

dags för tomtebadet det åreliga tjoho vi kikrar ut genom lukcran

man kan sittra lite i skumundan okcså tittra hur nissrarna kommrer springrande ut ur tomteverkstaden okcså i skydd av decembrermörckret okcså hopprar i

tjoho

dom har röda badbrallror det säjer jag nu okcså små vita pipskägg tjoho

tjoho

nu kommrer en rackrare okcså gör bomben bomben så det ricktigt plasckrar

okcså stänkrer dom okcså tomtefnissrar alla tomtenissrar

tjoho här kommrer en med en krokolodil uppeblåsbar

akta er nissrar här kommrer en annan tjoho

men efter honom kommrer tomtefar okcså han är röd av ilscka han roprar: nisse nisse det där är en julklapp den får du inte lekra med din toker

tjoho

okcså krokolodilen med ett väldeligt plasck okcså nisse nisse med ett väldeligt plasck okcås tomtefar han ser inte bryggkanten nej nej

PLASCK JULEPLASCK

där satt den det säjer jag nu yo

nu får han torkca sin tomteskrud frammeför den öppena brasan det säjer jag nu till julen till julen

yo