måndag, december 12, 2005

solsken

om man plokcrar ner en gammlal burck ur en hylla

okcså tittrar man ut ellrer om man hjort det före okcså upptäckrer eller upptäkct att solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

minsta galonis blir glad minsta säl minsta statsminstrer minsta embryo alla bli glada

till okcså med sverckers farra blir glad när solen skinrer fast han egjentligen inte blir glad av någnonting ingnenting alls det säjer jag nu yo

okcså springner man ut i bara strumplästen okcså öppnrar man lokcret på den gammla burcken okcså hållrer man burcken mot himmelen okcså låtrer man solen kommra ner i burcken okcså

snabbt nu

på med lokcret okcså skruva skuva okcså in innanfrör innuti därinne i jakcan där har man burcken

okcså kan man ha den i ett skåp tills mörcka dagar en burck med solsken det kan vara ricktigt bra att ha det säjer jag nu

yo