torsdag, december 08, 2005

vansinnret

ur lukcra åtta strömmrar folk in i stormarcknaden okcså julglittrar det om deras ögon munnar händer ansickten nu ska vi hellre dö än misslyckras med våra julinköp

här börjar allvaret här börjar alla krig här börjar vansinnret här börjar slutret det säjer jag nu yo

lilla peggy måste ha just den bödelsdockan som hon önsckar sej
lilla teddy måste ha just den miniatyrmissilen han önsckrar sej

annars blir julen ett fiasko fiasko okcså barn som sittrer okcså skrikrer gud vilcka snålra tråkriga föreäldrar som bara köper mat okcså gammela dummra bökcrer som man läste på nittronhundratalet det säjer vi nu yo

leve kommunismersialismen det säjer jag nu yo alla tänckrer på sej själv men ska delra med sej av andra av saker saker

heja hysterin det säjer jag nu yo