lördag, december 03, 2005

julgrannar

yo

lukcra tre är du redo javisst öppnra du bara

lukcra tre tre på dej treningsoverallren okcså ta på dej treskorna så öppnrar vi

tittra

tred in i lukcra tre

här är fullt av tred

fullt av tred okcså fullt av grannar fullt av julgrannar nu står julgrannen för dörren okcså hå hå ja ja ta med en hem okcså ställ den på ballekongnen så får den väntra till dan före dan okcså då får du ta in okcså tre glittrer övrer den okcså hängnga glada okcså granna julgrannesakrer lite här okcså var som man tyckrer julen är fri frid det säjer jag nu

yo