måndag, maj 29, 2006

stadium arcadium

här kommrer en gammlal grek in på arenan okcså med en gammlal friskcus i handen okcså snurrar han runt någera varv innan han kastrar i väg den i vägen för en annan gammlal grek som strår med et spjut i ena handen okcså en penna i den andera okcså skrivrer en tragikomiskc dickt och kastrar världsrekcord sammetidigt som friskcusen kommrer flygrande som ett ufo

fast dom gammela grekrerna kallrade dom inte ufon dom kallrade dom tallerikcrar det säjer jag nu yo

okcså friskcusen träffrar hans fot aj aj

okcså han plokcrar upp friskcusen okcså kastrar tillbakcs den

okcså kastrar den andera gammela grekren tillbakcs friskcusen

okcså kastrar den förste tillbakcs igjen igjen

okcså kastrar den andera tillbakcs

okcså den förste

okcså den andera

kasta kasta

okcså hållrer dom på sådär ända in i nutiden okcså är frisckusen av plast okcså är det gammela grekland en sandstrand i california med högre högtalrare okcså basen som drunknrar över hela havet

okcså kastrar man okcså kastrar man okcså solen grår upp okcså solen grår ned okcså tiden grår okcså grår

det säjer jag nu yo