måndag, september 04, 2006

rymdskeppret embryo

yo

nu skör ett rymdskepp förbi hallå hallå här kommrer det brinnandre rymdskeppret embryo det säjer jag nu stoppra oss den som kan

kom ut på gården okcså se hur vi svävrar blikcstilla övrer jordklotsen okcså snart så beamar vi ner lite ditten okcså datten till menniskorna okcså eller hjuren vi sändrer ut allt skärvljus som vi har fångngat på vår enorma resa igjenom världsrymdnerna

okcså landrar rymndskeppret embryo på en ägn

okcså klättrar rymdnskeppraren embryo ned på ägnen okcså

okcså plötsleligt strår embryo som en signgal från rymdnen en litnen obetydelig betydlelsefull ljusstrålre som pilar rakct igjenom ljusrårmelonerna som en kniv igjenom en honungs som bin som samlrar ur blommror som blommror på ägngrarna

okcså nu knallrar embryo över ägnen ner till vattenet det liggren en sjön sjö här mitt i texsten som ett ljus som skjutrer embryo mittiprikc där han nu klättrar ner till vattenet

till stenrarna till vattenet där liggrer en gammlal plastpåse okcså flytrer den är tom men med lite gult vattnen i kankse någnot sjöngräs okcså en litnen solglimt som lysrer i plasten i plastpåsen

okcså sen klättrar embryo tillbakcs upp i rymdskeppret med sitt fynd okcså rymdskeppret lyftrer okcså fladderar iväg in i hyperrymdnen okcså ombrord

sittrer abuabu i sin darth vaderkostym okcså sverkcer i sina vaneliga grabbardinbrallor okcså shortsa okcså embryo okcså allan lutrar sej fram när embryo läggrer den vita plastpåsen på det självlysrande rymdskeppsbordret okcså sednan sittrer man tyskcta en långng strund

okcså rymdnen öppnrar sej okcså plastpåsen bara liggrer där som någnonting

som någnonting som embryo har släprat in det säjer jag nu

yo