onsdag, november 16, 2005

annorlundra

brollans kompis svercker han är verkeligen annorlundra det säjer jag nu

han har en liten luckt

han har huvudret fullt av alla dom här facktana särskilt om fopåll inte en match finns det som han inte kan resultatet på säj argentina tysckland så frågrar han menrar du tysckland ellrer västtysckland ellrer östtysckland okcså sedan kommrer det som ett komsumkvitto ur honom med allra matcher som man behövrer

okcså några matcher som man inte behövrer också när man verkeligen behövrer dom då kommrer han inte ihåg någnonting

för han är nervöst lagd svercker

farran tål inte svercker han säjer han pratrar inte som folk han har en liten luckt han kommrer med allra dom här resultatnen men hur vet man om dom stämmrer det undrar farran nu han säjer jag litrar inte på den där svercker

nu när brollan ska åkra till sydamericka är svercker här varije dag med sin atlaskartbok okcså berättrar han om bergj om floder om djungeler om djur man inte troddre

ganscka läsckiga ormar där i sydamericka brollan det säjer jag nu ganscka giftiga grodor där i sydamericka brollan det säjer jag nu

att lyssnra på svercker är större än arne vajse svercker äger all informatition det är som en oändelig djungel av ord innuti honom

när brollan är i sydamericka kommrer svercker vara min polare jag okcså abuabu ska ta med honom på bio okcså mcrånalds han säjer det ska bli interessant jag säjer det ska bli kul man ska ha kul tillsammans varije dag det har jag lärt mej men kanske inte i skolkan

yo