onsdag, november 16, 2005

när det blommrar i novembrer

yo

marcken är frusen plötesligt också det knastrar i bladren i löven i marcken

men om man kryprer ner bland dom sissta myrorna som plockrar in dom sista myrsolstolarna dom sista myrhängmattrorna dom sista myrcycklarna dom sista myrbarbeqgrejorna då kan man lyftra föresicktigt på bladren på löven i marcken

också ser man en liten knopp

också ser man ett litet hopp

en spröd flaggra som vinkrar där nere bara alldleles som en knopp men man vet att inne i den där knoppen finns blomman

okcså bara man vet att blomman finns i knoppen så finns blomman i knoppen på dej själv det blommrar i huvudet nu slår den ut

nu ser du blomman fast det inte är förrän till våren till våren som den slår ut fast den har slagrit ut i knoppen i huvudet

finns blomman fast den inte finns det undrar jag nu

yo