söndag, november 20, 2005

jag är en kamra karma


yo

storebrollan ser dej det säjer jag nu

yo

det gällrer att ha frillan i ordening när man är ute också kör bil i tvåhundera knyck det säjer jag nu

yo

alltning är en kamra

innuti alltning gömmrer sej en kamra

också klagrar man på det: övervakra oss inte låt oss vara i fred okcså frihet låt oss brenna vårt brennvin själv okcså köra bil hur fort som helst vad gjör det om hundra år om några ugnar strykrer med på kuppen

bara man får vara i fred okcså frihet

okcså i nästa sekund vill alla vara med okcså bli övervakrade i dokudokutevdeprogrammen okcså där kan alla se dej när du går på

ellrer när du ska

ellrer när du gjör vad som helst det säjer jag nu som är pinsamt

det gällrer att hålla sej övervaken övervakrad okcså på alerten det säjer jag nu man vill ju vara med på bilden det är då man kännrer att man är på ricktigt att man på ricktigt finns det säjer jag nu

yo