måndag, november 28, 2005

nisseembryo

att vara jultomtefar det vore det allra bästra jullovsjobbret det säjer jag nu på en skalad banan plus tio av tio yo

men hur får man jobbret det undrar jag nu okcså är det inte en kramp i snöstormmotvind att försökra ge julklapprar till barnen i världnen när dom samtidigt är sjukra okcså svältrer också inte har vatten ingnen skola levrer i krig

för att bara åkra runt i sin slädre okcså ge julklapprar till småfetra ugnar som sittrer okcså ser på cokelikolarecklam jingle bells jingle bells på tevede det blir litre dumt i tomteluvran till slut det säjer jag nu yo

man kanske får startra en tomterevolution okcså då får man börja från bottnen okcså ta sej uppåt

man får börja som tomtenisse okcså upp till kramp alla tomtenissrar förenen eder det säjer jag nu

yo