måndag, november 21, 2005

mysko blogg

yo eftrer en idé av aka takc så myckret så låtrer jag mysko skrivra lite bloggsurf

men han får bara göran det på brollans bärbara det säjer jag nu man får hållra för gapet okcså lyftra honom runt magen okcså ställra ner honom mitt i prikc på tangentbordet det säjer jag nu yo

kör då mysko din rackrare det känns som ett labroroiatorieexsperiment man skullre ha en vit rock okcså en namnskylt där det stod: professror embryo

kör då labrotatorieexpsexeperimentmysko:


9


en nia jaha ja

nu har vi löst världsproblemen i vårt labroatorium det säjer jag nu yo tänck på att mysko är ett litret heligt djur från tibet

en nia det säjer jag nu yo

en nia alltså det var var det blidde en nia dunkrade han till med tassen eller klon okcså sednan dröpte han iväg ner okcså käkrade lite på brollans fjärrkontoroll till dvden det var kanske den siffran nie som han åt opp från morrans mobil som han villre ge tillbacks man vet alldrig med mysko han är ett heligt litret djur från tibet

yo