måndag, november 14, 2005

novembrer

det är mörkct som i novembrer i novembrer det säjer jag nu det finns ingenting inte som är mörckrare

om det är agulusti också det är mörkct också man ätrer man har dte lustigare i agulustig helan grår kräfftor också sittrer man där också oj vad mörckt det är

ja det är mörckt som i novembrer

nej nej där har du fel ignenting inte är mörckt som i novembrer

men det är mörckt som i en ho ho därinne innuti ingneting intet där är tomt därinne mörckt som i graven i novembrer

nej nej

det är mörckt som i novembrer i novembrer mörckare kan det inte bli det säjer jag nu yo

tänd världnen på nytt det säjer jag nu yo