tisdag, november 22, 2005

valrörelsen

yo

man hör hur blåvalarna blåsrer ute till havs till havs o dom närmar sej kusten det säjer jag nu eftrersom nästa år då blaff blaff ska valarna strandra på strandvägren det är där dom bror det säjer jag nu yo

nästa år är det okcså fopållsvm det säjer nu vilket äger tyngnst det undrar jag nu yo

allez les bleu ellrer upp till kramp

blåvalarna kommrer upp till ytan okcså blåsrer av matchen mot den röda himmelen okcså mot den gröna gräsmattran

men om man knytrer ihop alltning med dobbrar okcså kostymskor okcså avgjör valet på straffsparckar det skullre vara bra tevede för alla tevedetittrare på valvakan fopållsvm

men vem skullre läggra straffarna för dom olicka lagen det undrar jag nu yo också vem skullre stå i mål

frågra inte mej det säjer jag nu

yo