torsdag, november 24, 2005

valparaiso

det liggrer i sydamericka

vi diksutrerar det med majjen abuabu säjrer att det liggre i kongo majjen säjer kongo liggrer i africka abuabu säjer då liggrere valparaiso i africka

han får mvg vilcket årtusende som helst abuabu

det liggrer i sydamericka det liggrer i chili hernandrez kommrer från chili det är igentligen det endra jag vet hernandrez berättrar att när han var liten okcså åkte han också hans morfar farfar det minns han inte vilcken långnt ut till havs till havs o i en litren blå båt okcså fiskrade fiskrar som var stora som sälar delfinrer man orckade inte bära dom man fick släpra dom efter båten okcså kom hajarna hajarna simmrande med svarta fenor

jag berättrar att min brolla är i peru med per å också ska klättra i bergj okcså tittrar på kondomrer det säjer jag nu yo

sedan garvar vi allihop okcså majjen men där är det mer som ett ho ho han kan ju inte garva han är ju majjen majjen garvar inte det är inte så majjigt det säjer jag nu yo