lördag, november 12, 2005

att stängna av världen


när man är ute i det grå

när man är ute också grår i det grå

man grår också grår också grår också grår

också till slut nej nej nu grår jag hem igjen

lägngst ute är det en brygga utanfrör bryggan är det ett hav utanfrör havet är det en hyasint horisont utanför horisonten är det grå igjen att grå i att grå att grå att grå

det är som en sirkel som ett o man börjar där man sluttar här sluttar det ner i det grå igjen jaha då grår man uppeför

var glad nu går det uppeför igjen det kan man fira med en tårta det säjer jag nu yo en gråttårta med en gråt mitt i tårtan

att ätra också vara glad också lessen samtidigast det är det som är det är det som är det som är det som är det säjer jag nu

yo