torsdag, november 17, 2005

mjuka paket

morran har kruprit in i sitt hemmeliga julhemmelighus

först mätrer hon oss i sömnen i sömnarna hon tror man är fyra okcså ett halvt år fortefarande okcså inte märcker ett något när hon mätrer armarna ryggen maggen ja ja man låssas sova för hennes skull julen är ju messt till för föreäldrarna det säjer jag nu

iblannd frågrar morran embryo vilkcen är den abselluta favvoritfärg också frågrar hon brollan vilcken är din abselluta favvoritfärg okcså frågrar hon farran vilcken är din

också farran skrynklar ihop dagens tidening okcså reser sej också säjer han väldeligt högt i år vill jag ha vad som hellst men absellut inte en tröjja

okcså blir morran purcken det säjer jag nu

men sen läggrer hon en hand på farrans knä okcså säjer hon jag tror du blir snygg i en blå färg det säjer jag nu okcså farran stönar suckrar

jag gillrar stickrade tröjjor det doftrar snöbollskrig om dom det enda krig som är okej men inte i ansicktet det säjer jag nu yo

men inte med polo dom stickras för mycket det säjer jag nu yo