torsdag, november 17, 2005

mjuka världen

yo

när det är exstra svårt att förstrå meningen med ingnenting
när det är extsra gråt som kommrer när det är exstra grått
i novembrer

då är det dags för sommarminnen hej hej sommarminnen

det finns alltid alldrig någnon sommarplågrare man kan plockra fram
ur minnesbanken okcså läggra sej på sandbanken
också lyssnra på den största sommarlåtren gjenom tiderna

vilcken är den största sommarplågaren gjenom tiderna det undrar jag nu yo

kanske havet som saktra rör sej det säjer jag nu

wooosch wooosch

eller glassbilen som kommrer BINGELIBLÅNG BINGELIBLÅNG

yo