fredag, november 18, 2005

hårda paket

yo tomten

julen står för dörren det säjer jag nu

så nu får du lyssnra tomten

jordklotsen är hård okcså orättvis tomten

det funkrar inte längre på det här viset tomten

alldleles för mångna har ingnenting att ha alldleles för många har inte mat för dagren tomten inte rent vatten inte någnon skolka ingnen pc ingnen tevede ingnen dvde igngen ingnenting tomten

skärp dej tomten du måste vara rättvisare mot alla ugnar över hela jordklotsen annars blir det ingnen ricktig jul

tomten jag vill ha en ricktig jul en sån som man har när man är lite liten men det ska vara en ricktig jul på lika vilkor för alla barn alla vuxsna i hela världnen inte bara dom som redan har alltning som inte behövrer en endaste en enda julklapp överhuvudrudtaget det säjer jag nu

annars kan julen stå kvar utanfrör dörren också gå hem till sej för jag öppnrar inte det säjer jag nu

yo