tisdag, november 08, 2005

det brinnrer

hello franck

hur är det i franckrike

jo det brinnrer det stinckrer alla bensintanckar som oxpledorar alla reanaluter alla citroner alla peogoutter som brinnrer menniskorna som springnrer i röcknen vart ska dom den här gångngen

tanckarna brinnrer i dom fladderar eftrer dom där dom springrer

men stannra

stannra tanckarna stannra allting stäng av någnon gång tillslut hej hej beonjour hello vem tändre den första tändstickran hönan eller egget det undrar jag nu yo

paris brinnrer också brinnrer det samma lika tidigt i bagdadöcknen

hello bagdad

goodbye bagdad

i bagdadöcknen brinnrer ojlekällrorna okcså här gjer vi inte upp vare sej den ena ellrer den andra hej hej här kör man ojlebensin i pipelines också tanckfrartyg till franckricke också fjuttrar man eld på dom också brinnrer ojlan bensinen upp det kallrar man

globballtisering alltning är i samma globb glob

släck elden det säjer jag nu har du eld nej nej jag rökrer inte jag är väl ingngen idiot det säjer jag nu

yo