torsdag, november 10, 2005

herr också fru moneypenny

my name is bond

embryo bond

här kommer mann insnörvelande på sitt kontor sitt hem sin ö sitt rike hello franck det här är mitt rike

en del bror i franckrike en del bror i embryorike

här kommrer man instövelande eftrer att ha räddrat världen en gnång till det satt fint

hela hallen är fylld av brollrans grejrer bergjsklätteringsrep hjelphjelm om han trillrar ner från tre milliojoner högt bergj nejdu bergjet jag har en pyttreliten hjelm så jag slådde mej inte ingenting

tjilipepprar så fick du ta dej i anderna ditt gammela bergj

ha de så kulroligt i sydamricka brollan det säjer jag nu hoppas den store ican kommrer och tar dej ho ho så får du jobbra i icatemplet i centrum restren av livet

embryo bond vill hjärna ha sin draj martini shaken not stirred men när embryo bond kommrer hem från ett livsefarligt uppedrag vad får han

ärtsoppa shejken not stirred ut på nya uppedrag

morran och farran herr och fru moneypenny: nu är det hjul igjen nu är det hjul igjen bara veckror kvar pojckar vi måste spara till alltning ingenting också ärstoppa är billrigt nyttrigt också rikligt

farran har ett helt tåg på ballekongen säjer han ett tråg fullt med ärstoppa lunch middag man kan ta det på kvällsekvissten okcså det säjer han nu

gjör det säjer jag

gjör det säjer brollan det säjer jag nu yo

ta din ärtsoppa okcså går du ut också sättrer du dej farran på kvällsekvissten också ätrer för härinne vill vi inte ha ärtsoppan vi blädderar i lådrorna jag okså brollan okcså jag med teleffonen för nu är det anarcki det säjer jag nu

kalsone ellrer kappritjosa det undrar jag nu ellrer kanske en vivaldi som farran säjer dom fyra årstiderna il kvattro stationi vilcken pizza är den godaste det undrar jag nu yo