tisdag, november 15, 2005

tråg

ajdå det grår bara ett tråg till himmelen det missrade jag presis

är det någnon som har en tidtabell

vad säjer du grår det bara ett enda tråg någnonsin

det grår bara ett endaste tråg till himmelen också vilcken deg ska sättra sej
okcså vänta här på den här ödesliga perrongen oj oj

vad gjör man medans man väntrar på ingnenting

ingnenting

rullrar tummarna

skrivrer ingnenting

kommnunikationen är värdelös i den här öcknen av ord okcså språk har ni hört det grår bara ett enda tråg till himmelen är det mögligt det undrar jag nu yo

här sittrer man alltså fast
innanfrör gränsen

okcså där borta är himmelen landet långnt bort i fjärrtågfjärran

på den här språkperrongen samlas allt fler det säjer jag nu hej hej jag är ledsen men tråget har gått nu måsste vi sittra här också komnunicera exsakt likadrant i all evighet okcså amen

amen det är ju litre liter tråckigt

ingnetning att gjöra åt här kommrer inga fler här gårdet inga fler tåg här kommrer alldrig gordot du kan vänta i en briljant år glöm det

men jag längntar jag längntar till landet i fjärran till landet utanför gränsen jag har alldrig varit där

vad är störst det undrar jag nu landet utanför gränsen ellrer landet innanför gränsen

ellrer bägge

ju mer vi är tillsammans tillsammans ju gladrare vi blir okcså snart är perrongen så fylld av menniskor att vi kan ha ett partaj fest party hop hip hippa kallelas smorgasbord skiva skriva är det någnon som har en penna det undrar jag nu

har vi bara en penna kan vi delra lika det säjer jag nu

yo