fredag, november 18, 2005

jurassic park fyra ellrer fem

yo

det finns två oupttäcktra dinosuarsurierer
okcså båda finns alldleles i närheten

den ena står för dörren okcså han hetrer jultomten

tomtenusarius det säjer jag nu man hittrar iblannd en luva förstelnad förstenad

den andra hetrer anonononymonus okcså klamprar omkring så det bankrar
okcså bullerar i hela brollans pc det säjrer jag nu

vad gör du embryo frågrar brollan lånrar du min pc

jag letrar efter dinosonosunsusarier det säjer jag nu på intrernet yo

suck säjer brollan det säjer jag nu okcså säjer han du kommrer bara hitta en massa embryon embryo det säjer jag nu säjer brollan det säjer jag nu yo

då kanske man kan väckra upp dom med genteknik okcså klonra dom också är snart hela världnen full av embryon exsakt likadana det säjer jag nu yo

vilcken undrerbar värld säjer brollan okcså kommrer en suck igen

det säjer jag nu yo