lördag, november 19, 2005

varför han läsrer kvällstidningen

det är en helt annan grej yo

då är det eftrermiddag också man tar en prommenad också det rykrer ur munnarna alla har mössror där går en stor hund där kommrer några galonisar okcså strosrar man in i tjiosken okcså köprer sånt man inte egjentligen behövrer

det är friheten i det hela som är grejen

att köpra kanske ett tuggegummi en chockladbit någnot helt onödigt

okcså en kvällstidning som är lite kall när man kommrer hem okcså en kopp kaffe okcså sportbilagan som han plokcrar ut också sättrer sej i portföljen okcså upp med benen okcså streck ut dej som ett streck ett ganskcka kraftigt streck mer som en målarpensel har vart där också spillt ett fett streck en blaffa

där sittrer farran i full fred okcså frihet också läsrer presis vad han vill det säjer jag nu

yo