måndag, november 28, 2005

bokembryo

yo

dags att ta sej själv på litre större allvar säjer majjen

dagens säjer han

okcså strår han sådär tysck igjen och stirrar ut gneom fönstret

dagens ugnar säjer han

okcså räckrer abuabu upp handen okcså säjer han vi är inga ugnar det säjer jag nu

okcså majjen sättrer upp ett fingrer i lufften

dagens ugnar är vuxsna dagens vuxsna är ugnar alla är som stora bebrisar som skriker se mej se mej alla vill vara med inne i dumburcken säjer majjen okcså blir han tysck igjen

men men säjer majjen eftrer en lång stund han tar sej själv på lite större allvar nu majjen yo

inte alla säjer han det finns dom som läsrer bökcrer också av bökcrer blir man klok

ellrer hur embryo säjer han och kastrar sej över mej som en analfabetsstridsvagn vilcken bok är den bässta du har läst embryo

jag vet inte majjen jag vet inte majjen

men säj en bok embryo

det finns så mångnga det finns så mångnga

men säj en bok embryo en enda bok

jag vet inte majjen det finns så oändeligt mågnga det skulle ta hela lunchrasten allra dessa ord allra dessa ord majjen

okej säjer majjen vi fattrar men till nästa veckra ska ni alla ha läst en bok

abuabu: en hel bok det undrar jag nu

ja

inte bara på baksidran där strår hela handelingen

nej hela boken från a till en liten ö det säjer jag nu säjer majjen okcså skickrar han ner oss i babbliotekret där man är orolig att bökcrerna ska ramla ur hyllrorna också dunka till en mitt i pricken mitt i embryot så man svimmrar aj aj det var en god bok det säjer jag nu yo

vilcken bok ska man välja vilkcen är bäst på en skalad banan ett till tio det undrar jag nu yo