torsdag, november 24, 2005

valpropaganda

översteprestidenten georgegrafi dubbelv har benådrat en kalikon som slipprer bli uppäten på thanksgiving

det är dagens enda nyhet det räckrer okcså blir över

vi kan stavra till annat guantanamo där man har menniskor i bur som skullre behandlas mer som kalikoner det verckar värdigare

kalikonen kanske kan ta jobbret som vilseprestident det verckar var ledigt det säjer jag nu yo