tisdag, november 15, 2005

senapaffeckten

yo farran okcså embryo står med varsin korv

det här är livet

det här är livets parkeringsplatts

det här är livets varm korv

vi står tillsammans embryo okcså farran det är det snöblandrade regnet som kommrer nu

parkeringsplattsen utanfrör stormarcknaden verekligen gnisstrar av bilar okcså strålkastrare okcså reklam okcså himmelen mörck ovanfrör mörck som novembrer

är det en god korv embryo

ja ganskca

ganscka jag tyckrer den är jättegod

det är bara senapen

ja ja senapen men du skullre sagt ifrån

men jag hann inte farran jag skullre just säja ingnen senap takc okså då spruttade han på senap men det gjör inget farran

det är en fin stund det här fint att stå här med farran okcså ätra en korv också dom fina stundrerna behövrer en krydda som gjör att dom syns att man minns att man finns att man är där fast i den fina stundren som en del av den

en del av den vackra parckeringsplattsen okcså novembrermörckret

senapen gjör att man minns

senapen gjör oss till menniskor det säjer jag nu

yo