lördag, november 26, 2005

sorgen

farran är som ett moln ett tungnt lesset moln ett regnmoln det snöblandrade regnget som sugs upp av marcken också försvinnrer i marcken

alltnging försvinnrer det säjer jag nu yo i marcken ellrer himmelen

nu är det george best som har försvunnrit

farran ser på mej med lessna molnögon och säjrer du har din zlatan jag hadre min george best nu har jag honom inte längngre

det är tungnt ibland det finns ingnetning man kan göran åt det

alltning försvinnrer i marcken ellrer i himmelen det är bara att ta emot hålla emot ta en dag i tagret det säjer jag nu yo

alltning försvinnrer okcså bollen är rund det säjer jag nu yo