torsdag, november 24, 2005

vals

yo

här kommrer den gammela goda tidren det är nyårsaftron också brollan också embryo kollrar på grevinnran också betjäntren också brollan kommrer smygrande med ett glas

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej det är bara lite finvin embryo

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej också skärp dej embryo det är nyårsaftron morran också farran fattrar märckrer inte ingnenting det säjer jag nu yo dom har satt på musiken nu

vi sittrer tysckta brollan zapprar bort tevedeljudret okcså hör vi musiken

det är vinervals det säjer jag nu varje morgnon när farran vaknrar sjungnrer han vinervals: det är på tyscka man fattrar inte ingnenting någnonting inte alls något men det är högt det säjer jag nu det dånrar

okcså på nyårsaftron en gammal vinylvinervalsplattra okcså dansar dom dansar dom

tills rakreterna oxpledorar upp himmelen det säjer jag nu då blir det pommac okcså exstra dyra partajsnacks det säjer jag nu yo

vill du smakra på skumpan embryo

nej nej jag frår ju inte dricka farran har du glömt det säjer jag nu

yo