onsdag, september 28, 2005

det sista ordet från embryo

yo

lyssna på den här stormogullen som säjer det kommrer som en rösst innifrån uppefrån utefrån någnon ingenstans ifrån från intrernet lyssnra på stormogullens jetteröst som dunndrar:

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

yo stormogullen vad är det du vill mej det undrar jag nu

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

jamen jag lyssnrar ju på dej var är det du ville mej lilla menniska

du stavrar som en kanalbullre embryo det går inte lägngre

men snälla snälla stormogullen det är min ennda frihet det här som jag skrivrer alltning ingtneting annat är innestägngt i en låda som heter planetten jordklotsen där lyssnrar ingngen på någnon ingngen lyssnrar på någon snällra stormogulen

embryo embryo mullrar dunndrar stormogullen

yo

det spelrar ingngen som hellst roll vad du säjer du måsste skrivra så menniskror förstör annrars lyssnrar ingngen på dej fattrar du inte

yo stormogullen jag ska skräpa mej

det räckrer inte embryo du får slutra hellt också hållet

slutra yo

slutra helt också hållet det säjer jag nu säjer stormogullen nu får det vara nog gå ut i världnden också lär dej att stavra också en hel del annat nyttrigt kanske att baka kakror till stormogullen också offra dom på stormogullens kakfatsalltare det säjer jag dej nu lille stackrars embryo

okej stormogullen då skrivrer jag mitt sista ord om du brer mej

bra embryo vad ska det bli det undrar jag nu det sista ordet från embryo det undrar jag nu yo

det vet jag rednan stora stormogullen det är yo det säjer jag nu

skriv det då skriv det då

yo