onsdag, september 28, 2005

den ormarbetrade

mitt sommrarlov som det egjentlien var
av embryo yoembryo

sommrarnas vackera dagrar dom kommrer också grå som ankor som simmrar förebi utanfrör sommrarstugrorna här kommrer en spennande uppesats läs vidrare nu kommrer sommrarrengnet nu bär vi in hammrocken nu scyklar vi också badrar badbrallorna hägnger på styret som balkonger i fartvinden

nu är det nässta dag på sommrarlovet också renget fallrer som ur en vattnenkran vattnenfall badekarskran fåntän det säjer jag nu man sittrer inne det är allihoppa det är abuabu det är mobbo det är brollan också hans pollare det är idrott men jag minns inte vad kankse fri kankse fopåll

nej det var nog en dvde det säjer jag nu med russlell cow han äger

nu grår man ut igjen man går också fiskckar också presis när man har satt sej kommrer renget som en yxa också åsxan ockcxså blixsten också springner man hem med en litene abrorrerre kollar farran en abrorrorre den var kankse ett heckto

oj embryo spara den till julbordet säjer farran yo

sommraren går fort det messt regngar bort

plötesligt mitt i sommraren ringner det på dörren också embryo gick sej att öppnrade oj oj det var majjen som kom också ringnde på i sin stilriga kosstym

hej majjen

vad treveligt

hej embryo jag kollrar bara hur mina elevrer har det på sina sommrarlov jo jo

vad treveligt

jo majjen tack jag har det så bra bra pluggrar skrivrer lösrer någera ekvalitationer varije dag längtnar tillbacks till skolkan jag gillrar majjen också MVG är ett bra betyg det är ingentin inte att spara på

man blir glad av MVG på en uppesats det säjer jag nu också bjudrer jag majjen på sommrarsaft och kanalbullrar också sittrer vi i skuggan och har det mys med majjen min bässta majjen den här uppesatsen tillägenadades majjen vår majje heja det säjer jag nu

yo