torsdag, september 08, 2005

ugnern bullegarien

yo

mötre innan matchserna mot sevrigje sveririke

yo

lothrar mattäeus: nu spelrara vi så smart vi kan också skjuter vi kanonnskott ockåss gjör vi farlig farliga inläggrare ockspå skrämmrer vi svensackarna med tålamodd

smart säjjer alla gubbrarna ocskå nickrar man smart smart lothrar smart smart

jaha då var tacktikplanen klar då hej hej

men nej

okcså räckrere andretränraren upp handen
okcså kommrer frågan: hur gjör vi med zlatan ibrahimovic

tysstnad

tysstnad

tysstnad

tysstnad

tyssckland nej nej goodbye fareväl tysckland

lothrar matteäus: vad sa du sa du vi skullre ta en fikapaus

yo

ingnen ingeting vet vad man ska gjöra åt zlatran ho ho han är helt enckelt bäst i världlen