fredag, september 02, 2005

apliv

yo

läsrer i bibbliolitiket i svenskaste dagblaldetet att en schmsimspans är 96 prcnnet menniska

men hur myckret apa är då menniskan

4 %

embryo fårgrar feltbilologoraklerna: dom svarar: yo embryo du är typ 96 procnent apa också 3 procent storskarvare också 1 procnet ingneting tomhet yo

ok säjer embryo det är jag som är embryå det säjer jag nu

men jag är 110 % också ibland 1000 % jag är mest av allring också ingneting allting finns var glada för den tid man har ta hand om varandra krigra inte

tänck och ät gott också då också då slappra lite hjelp dom fattiga