torsdag, september 15, 2005

internetlista

lista på sådnana sakrer som allra som är på internet har:

nummer ett är ett badrumskåp
nummrer två är böckrer
nummrer tre är internet
nummrer fyra är bloggren
nummrer fem är sej själv

dom flestra verckar drickra kaffe också men inte allra

vart man än går har man sej själv med sej hela vägren

man har okcså eller har lånrat brollans bärbara en datror
med uppekoppling det säjer jag nu yo