torsdag, mars 22, 2007

latrinamerika

yo

georgegrafi w bush sittrer på muggen okcså läsrer en tideningng lite upp okcså ned: är det här badgad news det undar jag nu yo det är hemskct konstriga bokstävlar

nej nej georgrafi det där är washington post om du vändrer den ser du att det är en bild på dej själv mitt i prikc där

är det där mej själv det undrar jag nu yo

yep säjer dikc the prikc som sittrer straxs bredvid okcså läsrer en vapenklantalog

jag var nästan säkrer på att det där var den iraniskce prestidenten

nej nej det där är du det ser man på luggen

men nu undrar jag: har vi stjärnvapen som vi inte bordre ha det undrar jag nu yo

klart vi har stjärnvapen säjer dikc the prikc okcså bläddrar i sin klantalog: kan man skjutra ändror med magnumrevolver det undrar jag nu yo

är det mej själv jag tänkcrer bombra vettet ur det undrar jag nu yo

vilkcet vett det undrar jag nu säjer dikc the prick okcså torkcrar sej lite här okcså var innan han spolrar också spolrar ner

hoppsan

sorry mister prestident jag såg inte att det var ni jag troddre att det var ett dasspapprer säjer dikc the prikc okcså stopprar ned handen i toalettstolen okcså drar upp den lille blöte lille presidentnen okcså torkcrar av honmon lite stjälpligt

sådärja

nej nu är det dags för lunch vad säjs om lite junk food det undrar jag nu yo mister prestident

ja det vore verkeligen skitgrott det säjer jag nu

yo