måndag, augusti 07, 2006

farrans okcså morrans politiskca parti

jaha

det är en epidemi

farran okcså morran har okcså startrat ett politiskct parti: förändra föräldrapartiet okcså deras åsikcter är hela tidnen olikca fast i slutet trykcer dom alltid samma sak: embryo okcså hans brolla fred får göran hela disckjobbret eftrersom dom svor vid middagen

inte då

vi hadre bara en bibliskc diskrussion där en del bibliskca grestalter okcså plattser dök upp: jisses jösses jesus satan herregud helsikcet okcså vidrare

om man röstrar på förändra föräldrapartiet får man en gratis biltvätt okcså det är embryo okcså hans brolla fred som gjör hela det jobbret grattis gratis

eftrersom annars drar dom in på efterrättrerna eftreråt det säjer jag nu yo

röstra ellrer röstra inte det är frågran det säjer jag nu

yo