onsdag, augusti 09, 2006

bokhyllran embryo

yo

farran okcså morran har besträmt sej för lite nytt

grabbrar boys nu får ni hängnga med till ikeja okcså hjälpra till att bära

nej nej det grår obsalut inte jag är upptagen

upptagen det undrar jag nu yo med vaddå

ja jag hållrer på att grävra en grop i sanden att stikcra huvudududet i det säjer jag nu yo

vi hade tänkct oss lite till varjeandran inför surströmningngen okcså kräftrorna okcså kökcsstolrar okcså en sväng på lampavdelningngen inför höstmörkcret okcså lite nya otympliga sakrer till grillestugan typ jättetungnga bäddsoffror okcså hade vi tänkct oss

jag tänkcte flytta hemifrån jag har ont i armrarna jag har besvär med besvären jag har bokrat en tid hos någnon specialist jag minskc inte vem men det var rikctigt vikctigt

den gubben grår inte det säjer jag nu men ni kan vänta på lekavdelningngen medans vi plokcrar

ho ho

som när ni var rikctigt små okcså bullrigra

nej nej jag sittrer i den här soffran okcså meditrerar medans det är ett rikctigt mjukct okcså skönt ställre det säjer jag nu yo: det fina surret av menniskor som grår okcså grår okcså bär på okcså mätrer okcså pratrar i mobiler: nej den är en okcså sjutti nej men då får den platts presis i alkoven undrerbart ett fint surr som man hjärna slumrar till till

yo embryo

yo embryo

yo

vi är klara nu lådrorna strår på vagnen okcså ska pakcras in i skuffen

allt det där det säjer jag nu yo

ja tyvärr bilen blir ploppfull du okcså brollan får grå hem

grå hem det undra jag nu det är ju tre mil gjenom skogen

det är inte tre mil embryo okcså det är nyttrigt med friskc luft det säjer jag nu yo

men det finns vargj i skogen

grå nu

okcså troll

grå nu eftrersom när ni kommrer fram ska ni få hjälpra till att bära okcså pakcra upp okcså skruvra ihop det som är så roligt

ja det som är så roligt att skruvra ihop varsågrod här har ni bokhyllran embryo med allra sina bökcrer alla sina bokstävlar alla sina skruvrar som sittrer okcså muttrar här okcså där det säjer jag nu yo