torsdag, augusti 03, 2006

kanon kanon

yo

embryo röstrar för en kanon inom den svenskca kanonvärldnen där allan dom bästa svenskca kanonerna kan hamna på en lista inför framtiden så dom eländriga tevespelsbarnen lär sej någnonting verkeligt verkeligt i skolkan det säjer jag nu yo

nummrer fem är granatgjeväret bamse hur kan man döpra ett vapen till nallebjörnes kompis det undrar jag nu yo

nummrer fyra är granatgeväret carl gustaf grattis sverigje till en exportsúcce till krigförande ländrer men vem är det egjentligen döpt efter det undrar jag nu yo

nummrer tre är jas eftrersom det är en flygrande kanon vik ihop dom okcså kastra dom på sopptippen

nummrer två är pansarskottet atfyra okcså på delad bombplats robot sjutti dom där två har sprängngt mångnga menniskor i luften vad säjer man herregud i himmelen var det därför vi kom hit okcså börje började plöjra okcså byggra: vad ska vi hittra på nu när vi har plöjt okcså byggt sverigje färdigt jag vet vi byggrer bombrer kanon

nummrer ett är kanonerna från reglageskeppet wasa bom bom det var sjönt att dom sjönk så dom inte hann ställra till med besvär okcså eländre dom okcså att menniskor allderig lär sej någnonting det säjer jag nu

yo